Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Selvitys: Uudistettu direktiivi avaa uusia mahdollisuuksia kotimaisen audiovisuaalisen sisällöntuotannon rahoitukselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 25.6.2020 9.17
Uutinen

Selvitys kotimaisen audiovisuaalisen sisällöntuotannon rahoituspohjan vahvistamisen uusista mahdollisuuksista luovutettiin kulttuuri- ja tiedeministeri Hanna Kososelle 25. kesäkuuta. Petri Kemppisen tekemän selvityksen mukaan Suomeen olisi mahdollista luoda malli, joka velvoittaisi globaalit mediapalvelut investoimaan kotimaisen av-sisällön tuottamiseen.

Uudistettu audiovisuaalinen mediapalveludirektiivi[1] avaa jäsenvaltioille mahdollisuuden laajentaa itsenäisten eurooppalaisten audiovisuaalisten tuotantojen rahoituspohjaa. Selvityksessä selvitettiin direktiivin 13 artiklan 2 kohdan soveltamista ja sitä koskevia suunnitelmia ja valmisteluja muissa EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi kartoitettiin keskeisten kotimaisten mediapalvelun tarjoajien näkemyksiä direktiivin mahdollistaman velvoitteen ulottamisesta myös Suomeen ja tarkasteltiin sitä, miten direktiivin mahdollistaman sääntelyn voisi toteuttaa Suomessa.

Digitaalinen murros on tuonut Euroopan markkinoille tarjontansa suoraan kuluttajille suuntaavia mediapalveluita, jotka ovat haastaneet olemassa olevat liiketoimintamallit ja toimintatavat. Globaalit suoratoistopalvelut (esimerkiksi Netflix, Amazon, HBO) ovat Euroopassa saavuttaneet merkittävän osan kuluttajien median käytöstä. AVMS-direktiivin implementoinnin yhteydessä useat maat suunnittelevat investointivelvollisuuden käyttöön ottoa em. mediapalveluille.

Selvityksen mukaan suomalainen sääntelymalli voisi toimia tanskalaisen mallin tavoin niin, että kotimaisille televisiotoimijoille ei asetettaisi uusia velvoitteita, koska niiden investoinnit tuotantoihin ovat jo nyt mittavat. Samalla malli kuitenkin mahdollistaisi sen, että rahoitusvelvoite voidaan ulottaa myös muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin mediapalvelun tarjoajiin, joiden kohdeyleisöt sijaitsevat Suomessa.

Sääntelyn kautta tuleva lisärahoitus riippuisi rahoitusvelvoitteen suuruudesta ja toimijoiden liikevaihdosta, ja olisi arviolta 6 – 20 miljoonaa euroa vuosittain.

Ministeri Hanna Kosonen pitää selvityksen lähtökohtaa positiivisena. ”Näen tässä paljon mahdollisuuksia. On tarpeen miettiä, miten ja missä aikataulussa on mahdollista edetä. On myös tärkeä katsoa, miten asia edistyy Tanskassa ja millaisia kokemuksia siitä saadaan. Tarvitsemme asiasta laajaa poliittista keskustelua”, toteaa ministeri Kosonen.

Taustaa

Uudistettu audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva AVMS-direktiivi hyväksyttiin 14.11.2018. Direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 21 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

Uudistetun AVMS-direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat eurooppalaisen sisällön edistämiseksi halutessaan velvoittaa lainkäyttövaltaansa kuuluvat mediapalvelun tarjoajat osallistumaan eurooppalaisten teosten tuotannon rahoitukseen. Suomessa ei tällaista velvoitetta tällä hetkellä ole olemassa. Asian selvittäminen tuli ajankohtaiseksi uudistetun direktiivin kansallisen toimeenpanon valmistelun yhteydessä.

Selvitys kotimaisen audiovisuaalisen sisällöntuotannon rahoituspohjan vahvistamisen uusista mahdollisuuksista  

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, p. 02953 30222

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj

Palaa sivun alkuun