Hyppää sisältöön

Suomen ja ruotsin kielen taitoa osoittavista valtionhallinnon henkilöstön kielitutkinnoista maksuttomia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2024 13.41
Tiedote

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettua lakia muutetaan. Esityksen mukaan suomen tai ruotsin kielen erinomaista taitoa osoittavan valtionhallinnon kielitutkinnon voivat jatkossa suorittaa maksutta ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai korkeakoulututkinnon tai ovat parhaillaan suorittamassa korkeakoulututkintoa. Valtioneuvosto hyväksyi asiaa koskevan esityksen torstaina, ja se etenee nyt eduskuntaan.

Muutoksella pyritään helpottamaan ruotsinkielisten ja muiden ruotsin kielellä koulutuksensa saaneiden henkilöiden hakeutumista valtion viranomaisten palvelukseen, ja siten vahvistamaan viranomaisten edellytyksiä antaa palvelua molemmilla kansalliskielillä.

Valtion virkojen kelpoisuusvaatimuksena on pääsääntöisesti erinomainen suomen kielen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen taito. Suomenkielisen koulutuksen saaneet voivat osoittaa ruotsin kielen taidon yliopisto-opintojen kautta, kun ruotsin kielellä koulutuksensa saaneet puolestaan joutuvat osoittamaan suomen kielen taitonsa erillisellä tutkinnolla. Vuonna 2024 kielitutkinnon hinta on 514 euroa, jos suorittaa suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnot samalla kerralla.

– Iloitsen siitä, että niin kutsutusta isosta kielikokeesta tehdään nyt hallitusohjelman mukaisesti maksuton. Tarkoituksena on poistaa epäyhdenvertainen tilanne, jossa erillisen maksullisen kielitutkinnon vaatimus virkoihin hakeutuessa riippuu siitä, millä kielellä henkilö on suorittanut opintonsa. On tärkeää, että tämä epäkohta korjataan nyt, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Taustalla on valtioneuvoston periaatepäätöksenä joulukuussa 2021 hyväksytty kansalliskielistrategia, jonka mukaan tarkastellaan mahdollisuutta alentaa erinomaisen suomen ja ruotsin taitoa osoittavan tutkinnon hintaa.

Pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan kielellisiä oikeuksia edistetään jatkamalla kansalliskielistrategiassa ja kielipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman kirjausta siitä, että hallitus tekee suomen ja ruotsin kielen taitoa osoittavat valtionhallinnon henkilöstöltä vaadittavat kielitutkinnot maksuttomiksi.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2024.

Lisätietoja:

  • Hallitussihteeri Elisa Kotiniemi, p. 0295 330 143
  • Erityisavustaja Alexander Junell, p. 0295 330 055