Hyppää sisältöön

Uusi liikuntatutkimuksen suunta-asiakirja julkaistu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 10.14
Uutinen

Uudessa liikuntatutkimuksen suunta-asiakirjassa linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön tukemien liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden teema-alueista ja kriteereistä tulevina vuosina. Suunta-asiakirjassa tarkastellaan myös muun muassa liikuntatutkimuksen tilannetta ja kehitystä Suomessa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuosina tukemaa liikuntatieteellistä tutkimusta. Nyt julkaistu suunta-asiakirja on järjestyksessään kahdestoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut vuosittain valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman liikuntatieteellisen tutkimuksen painopistealueita on linjattu 1970-luvun alusta lähtien suunta-asiakirjoilla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustamien liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden valtionavustukset jaetaan vuodesta 2024 lähtien Suomen Akatemian Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmasta ACTIVE, jonka teemat määritellään ministeriön liikuntatutkimuksen suunta-asiakirjan mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa vuodesta 2025 lähtien liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita seuraavilta teema-alueilta: 

  1. Liikunnallinen elämäntapa ja fyysinen kunto sekä liikkumisen ja liikunnan vaikutukset ja vaikutusmekanismit. 
  2. Liikkumisen, liikunnan ja urheilun yhdenvertainen saavutettavuus, osallisuus ja yhteisöllisyys sekä vastuullisuus ja ekologinen kestävyys. 
  3. Kilpa- ja huippu-urheilun tuloksellisuus ja eettisyys. 

Lisäksi huomioidaan tutkimuksen relevanssi rahoitettavien teema-alueiden edistämiseksi, tutkimuksen korkea tieteellinen taso, sovellettavuusarvo liikkumista, liikuntaa ja urheilua koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä käytännön edistämistyöhön, tutkimuksen innovatiivisuus ja uutuusarvo, tutkimusryhmän pätevyys tutkimuksen toteuttamiseksi sekä tutkimuksen viestintäsuunnitelma. 

Rahoitettavalle tutkimukselle on eduksi tulevaisuuden muutostekijöiden huomioiminen, tutkimuksen monitieteisyys ja yhteistyö tieteenalojen välillä. Lisäksi eduksi katsotaan vuorovaikutus tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. 

Liikuntatutkimuksen suunta-asiakirja

Lisätietoa: erityisasiantuntija Samuli Rasila, [email protected], p. 0295 330 057