Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen vahvistuu merkittävästi 1.8.2022

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 14.42
Tiedote
Lasta puetaan

Eduskunta on hyväksynyt varhaiskasvatuslain muutoksen. Lain myötä varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen vahvistuu merkittävästi. Valtioneuvosto esitti torstaina 16.12., että Tasavallan Presidentti vahvistaisi lait 16.12.

Lain myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä tukea osana varhaiskasvatuksen laadukasta perustoimintaa. Tukea on annettava viivytyksettä tuen tarpeen ilmettyä. Jos tuki ei ole riittävää voidaan tukea antaa tehostettuna tai erityisenä tukena.

– Varhaiskasvatus on tärkeä alkupiste lapsen oppimiselle. Nyt hyväksytty lakimuutos vahvistaa jokaisen lapsen oikeutta tukeen, jotta ongelmia lapsen taidoissa ja oppimisessa voidaan ratkaista ja helpottaa heti oppimispolun alussa. Oikea-aikainen ja riittävän vahva tuki kasvun kaikissa vaiheissa on edellytys tasa-arvoiselle ja onnelliselle yhteiskunnalle, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Lapsen tehostetun ja erityisen tuen antamisesta tulee tehdä hallintopäätös. Päätöksessä on aina mainittava tuen muodot, varhaiskasvatuksen järjestämispaikka ja tukipalvelut. Päätöksen tekee varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta.

Eduskunta lisäsi lakiin kaksi lausumaa. Eduskunta edellyttää, että lapsen tuen toteutumista ja resursointia varhaiskasvatuksessa seurataan ja sen pohjalta lapsen tukea koskevan sääntelyn muutostarpeista tehdään selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Samalla eduskunta edellytti, että hallitus toteuttaa koko oppimisen tuen järjestelmän kokonaisuudistuksen koko koulutuspolulla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, jotta jokainen oppimisvaikeuksia kokeva ja tukea opinnoissaan tarvitseva saa tarvitsemansa tuen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lainmuutos tulee voimaan 1.8.2022.

Lisätietoja: 

  • hallitusneuvos Kirsi Lamberg, puh. 02953 30397
  • opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 02953 30365
Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus