Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Apulaistietosuojavaltuutetuiksi Anu Talus ja Jari Råman

Justitieministeriet 25.4.2019 11.36
Tiedote

Valtioneuvosto nimitti tänään apulaistietosuojavaltuutetun virkoihin oikeustieteen maisteri Anu Taluksen ja oikeustieteen tohtori Jari Råmanin. Molemmat virat täytettiin 1.5.2019 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus johtaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen alaan kuuluvia asioita. Hän huolehtii tietosuojavaltuutetun apuna kansainvälisistä ja EU-oikeuteen perustuvista tehtävistä, vastaa EU-linjausten huomioon ottamisesta ja ohjaa tiedon tuottamista kansalaisille ja organisaatioasiakkaille. Lisäksi hänen vastuulleen kuuluu lainsäädäntövaikuttamiseen liittyvän politiikan valmistelu ja koordinointi.

Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman johtaa rikosasioiden tietosuojadirektiivin alaan kuuluvia asioita. Hän vastaa strategisesta ennakointityöstä, tulosohjauksesta ja toiminnan kehittämisestä sekä ohjaa tietosuojavastaavien verkoston toimintaa. Lisäksi hänen vastuulleen kuuluu valvontapolitiikan valmistelu ja koordinointi.

Lisätietoja: hallintojohtaja Olli Muttilainen, puh. 0295 150 011, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Palaa sivun alkuun