Hyppää sisältöön

EU-laki turvaamaan sananvapautta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2024 13.16
Tiedote

Direktiivi julkiseen keskusteluun osallistuvien henkilöiden suojelemiseksi perusteettomilta, vaientamistarkoituksessa nostetuilta oikeuskanteilta hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 27.2.2024 ja EU:n neuvostossa 19.3.2024. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää Suomelta lakimuutoksia.

Uudella direktiivillä suojellaan julkista osallistumista harjoittavia henkilöitä perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta. Se velvoittaa antamaan tuomioistuimille ja kanteiden kohteille välineitä häirintätarkoituksessa nostettuja kanteita, eli niin sanottuja SLAPP-kanteita (Strategic Lawsuit Against Public Participation) vastaan. Direktiiviä sovelletaan riita-asioissa, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia. Näin pyritään välttämään oikeuspaikkakeinottelua eli tuomioistuimen valitsemista sen perusteella, missä oikeudenkäynnillä on parhaat menestymismahdollisuudet.

Jäsenmaiden on luotava näitä juttuja varten uusia oikeussuojakeinoja. Vastaaja, eli se, jota vastaan kanne on nostettu, voi nyt vaatia, että kantaja asettaa vakuuden vastaajan oikeudenkäyntikuluja varten tai että kanne hylätään nopeutetussa menettelyssä. Tuomioistuin voi myös määrätä SLAPP-kanteen nostaneelle osapuolelle seuraamuksia. Jäsenmaiden on lisäksi otettava käyttöön säännöt, joiden nojalla esimerkiksi yhdistykset ja järjestöt voivat tukea vastaajaa tai antaa tietoja oikeudenkäynnissä. SLAPP-kanteiden vastaajien tukemiseksi on myös tarjottava yhdessä paikassa tietoa heidän saatavillaan olevasta suojasta.

Direktiivin voimaantulon jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa laki osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin toimeenpanoa valmistelee oikeusministeriö, jossa arvioidaan direktiivin velvoitteita suhteessa Suomen lainsäädäntöön.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Johannes Koskenniemi, p. 0295 150 163, [email protected]