Hyppää sisältöön

EU-vaalit sunnuntaina 9.6.2024

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2024 9.18
Tiedote

Europarlamenttivaalit eli EU-vaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 9.6.2024. Vaaleissa valitaan Suomesta Euroopan parlamenttiin 15 jäsentä viideksi vuodeksi. Ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa.

Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024.

EU-vaalien vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Äänioikeus EU-vaaleissa

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024. Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu. Tulevissa vaaleissa on äänioikeutettuja Suomessa noin 4,5 miljoonaa.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituksen äänioikeudesta äänioikeutetuille viimeistään 16.5.2024.

Jo yli miljoona äänestäjää saa äänioikeusilmoituksen Suomi.fi -palveluun

Äänioikeusilmoitukset lähetetään joko postitse tai sähköisesti äänioikeutetun oman ilmoituksen mukaan. Neljäsosa äänioikeutetuista on tilannut viranomaistiedotteet sähköisesti ja ilmoitus äänioikeudesta lähetetään heille Suomi.fi-viesteihin. Suomi.fi-viesteihin saapuneet ilmoitukset voi lukea tunnistautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun tai ottamalla käyttöön Suomi.fi-mobiilisovelluksen.

Ehdokkaat

Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa EU-vaalien ehdokasasettelun 10.5.2024, minkä jälkeen ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa löytyvät oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta. Ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa.

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään äänestyspaikalla. Henkilöllisyyden voi todistaa virallisella kuvallisella asiakirjalla, kuten ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla ja passilla.

Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Kotimaan ja ulkomaan ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.

Oikeusministeriön maksuttomasta puhelinpalvelusta voi kysyä EU-vaalien ennakkoäänestyspaikoista ja äänestämisestä. Puhelinpalvelun yhteystiedot ovat: 

  • suomenkielinen palvelu numerossa 0800 9 4770
  • ruotsinkielinen palvelu numerossa 0800 9 4771
  • WhatsApp-viestipalvelu numerossa 050 438 8730.

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle, voi äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16. 

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää kirjeitse, pitää tilata kirjeäänestysasiakirjat etukäteen ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja postittaa äänensä Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänen on oltava perillä oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään perjantaina 7.6.2024 ennen kello 19. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi/kirjeaanestys

Äänestäminen vaalipäivänä 9. kesäkuuta

Vaalipäivänä kaikki äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Vaalipäivänä saa äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. Oman vaalipäivän äänestyspaikan voi etsiä myös osoitteen perusteella DVV:n äänestyspaikkapalvelusta osoitteesta www.aanestyspaikat.fi. Palvelu avautuu toukokuun puoleenväliin mennessä.

Tuloksen laskenta

Ennakkoäänten laskenta aloitetaan jo vaalipäivän äänestyksen aikana. Vaalipäivän äänten alustava laskenta aloitetaan heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Laskentaa koskevia alustavia tietoja julkaistaan vaali-iltana kello 20 alkaen, jolloin ennakkoäänten laskennan on tarkoitus olla valmis. Vaalien alustavat tulokset valmistuvat illan ja yön aikana. 

Tarkastuslaskenta suoritetaan vaalipiirilautakunnissa vaalipäivää seuraavana maanantaina 10.6. Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien koko maan tuloksen ja kirjoittaa valituille valtakirjat keskiviikkona 12.6.

Euroopan parlamentin uusi toimikausi alkaa virallisesti tiistaina 16.7.2024. Vastavalitut parlamentin jäsenet kokoontuvat tuolloin järjestäytymisistuntoon Strasbourgissa, jossa valitaan puhemies, 14 varapuhemiestä ja viisi kvestoria.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50008, [email protected] 
erityisasiantuntija Elina Rissanen, puh. 02951 50248, [email protected]
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128, [email protected]

Tietoa ja tuloksia oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta

  • Ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat
  • Ehdokkaat ja ehdokasnumerot (10.5.)
  • Ennakkoon äänestäneiden määrät (päivitetään tunnin välein, myös viikonloppuna) 
  • Alustavan laskennan eteneminen vaali-illan aikana  
  • Vahvistetut tulokset tarkastuslaskennan valmistuttua keskiviikkona 12.6.

Tietoa EU-vaaleista ja äänestämisestä www.vaalit.fi
Digi- ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelu www.aanestyspaikat.fi 
Vaalit.fi Facebookissa www.facebook.com/vaalit.fi  
EU-vaalisivusto: https://elections.europa.eu/fi 
Tietopaketti vaaleista toimittajille: www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/press-tool-kit