Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

16 sökande till tjänsten som direktör för Olycksutredningscentralen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2021 17.06
Nyhet

Ansökningstiden för tjänsten som direktör för Olycksutredningscentralen, som finns i anslutning till justitieministeriet, gick ut i dag den 27 oktober. Tjänsten söktes av sexton personer. Den ordinarie tjänsten tillsätts från och med den 1 januari 2022.

Följande personer sökte tjänsten: 

 • Taisto Hakala
 • Juha Hakola
 • Tapio Heiskanen
 • Hannamari Helke
 • Miikka Hult
 • Matti Kinnunen
 • Jukka-Pekka Kiuru
 • Kurt Kokko 
 • Jussi Laaksonen
 • Eki Lamminmäki
 • Jarno Ruusunen
 • Arja Toola
 • Kai Valonen
 • Jyri Vilko

Två av de sökande vill inte ha sitt namn offentliggjort.

Tjänsten som direktör för Olycksutredningscentralen blev ledig när den nuvarande tjänsteinnehavaren övergår till nya uppgifter.

Olycksutredningscentralen har till uppgift att självständigt och oberoende utreda allvarliga olyckor och tillbud samt exceptionella händelser i enlighet med lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

Direktören ska leda, övervaka och utveckla verksamheten vid Olycksutredningscentralen och svara för verksamhetens kvalitet och resultat. Direktören utnämns av statsrådet.

Mer information:
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, fö[email protected]

 
Sivun alkuun