Hyppää sisältöön

Valtionavustuksia yhdeksälle talousosaamista edistävälle taholle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2024 15.11
Uutinen

Oikeusministeriö on myöntänyt toista kertaa määrärahaa talousosaamisen edistämisen hankkeisiin ja tutkimukseen.

Määrärahaa oli käytettävissä 650 000 euroa. Rahoitusta myönnettiin yhdeksälle hankkeelle, joilla edistetään valtakunnallisesti laajojen väestö- ja ikäryhmien talousosaamista Suomessa ja talousosaamisen tutkimusta.

- Saimme määräaikaan mennessä yhteensä 25 erinomaista hakemusta. Pienin haettu avustus oli 21 590 euroa ja suurin 207 000 euroa; yhteen laskettuna haettujen avustusten määrä oli 2 106 636 euroa. Hankkeiden kohderyhmien kirjo oli laaja, nuorista ja lapsiperheistä senioreiden digiosaamisen vahvistamiseen, kertoo johtava asiantuntija Sanna Helesuo.

Hakemusten arvioinnissa on huomioitu erityisesti hankkeiden yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus sekä hankkeiden yleinen merkitys talousosaamisen edistämistyössä. Lisäksi arvioitiin hankkeissa tehtävää yhteistyötä.

Valtionavustus perustuu kansallisen talousosaamisen strategiaan, ja avustusta myönnetään vuodeksi kerrallaan. Oikeusministeriö on yhdessä Suomen Pankin ja talousosaamisen toimijaverkoston kanssa sitoutunut edistämään suomalaisten talousosaamista. Talousosaamisen toimijaverkosto koostuu julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin toimijoista sekä tutkijoista.

Avustusta saavat tahot täyttävät valtionavustuslain mukaiset valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset sekä haussa määritellyt myöntöperusteet. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu oikeusministeriössä perustui kokonaisharkintaan, jossa huomioitiin hankesuunnitelma ja käytettävissä oleva määräraha. 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Mette Ranta, p. 029 515 0201, [email protected]
johtava asiantuntija Sanna Helesuo, puh. 029 0005, [email protected]