Hyppää sisältöön

EU:n sisäministerit keskustelevat epävirallisessa kokouksessaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2020 12.16
Tiedote 119/2020
Maria Ohisalo.

Sisäministeri Maria Ohisalo osallistuu 8.10. EU:n sisäministereiden epäviralliseen kokoukseen videoyhteydellä. Kokouksen aiheena on erityisesti EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus. Ministerit käyvät nyt ensimmäisen keskustelun uudistuksesta ja käsittelyn etenemisestä. Epävirallisessa kokouksessa ei tehdä päätöksiä.

Komissio antoi 23.9. maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta kokonaisvaltaisen tiedonannon, joka antaa suuntaa alkaneelle lainsäädäntökaudelle. Tiedonannon liitteenä annettiin myös lainsäädäntöehdotuksia.

– EU on laajan keinovalikoimansa ja vahvan kansainvälisen asemansa vuoksi yksittäistä jäsenvaltiota paremmassa asemassa, kun haetaan muuttoliikkeeseen liittyviä ratkaisuja. Myös vapaan liikkuvuuden Schengen-alue sitoo jäsenvaltioita toisiinsa. Siksi EU:ssa on tarpeen rakentaa yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, ministeri Maria Ohisalo sanoo.

– Suomi on sitoutunut yhteisiin eurooppalaisiin ratkaisuihin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittämiseksi ja on valmis avoimiin, joustaviin ja kompromissihakuisiin keskusteluihin komission esitysten pohjalta. Niin kansallisessa kuin EU:n toiminnassa on tietenkin kunnioitettava kansainvälisen oikeuden velvoitteita sekä perus- ja ihmisoikeuksia.

Turvapaikkapolitiikassa etsitään kestäviä yhteisiä ratkaisuja

Uudistuksessa haetaan ratkaisua varsinkin niihin yhteisen turvapaikkajärjestelmän ongelmakohtiin, joista jäsenvaltioiden näkemykset ovat jakautuneet. Turvapaikkapolitiikan kehittämistä jatketaan kuitenkin suurelta osin jo viime vuosien neuvotteluissa saavutetun yhteisymmärryksen pohjalta.

– Vaikeimmat kysymykset EU-tasolla liittyvät vastuunjakoon ja solidaarisuuteen jäsenmaiden välillä. Suomen näkökulmasta vastuunjaon on oltava oikeudenmukainen ja kestävä siten, että kaikki jäsenvaltiot pystyvät normaalitilanteessa suoriutumaan lainmukaisista velvoitteistaan. Muuttoliikepaineen ja erilaisten poikkeustilanteiden varalle on lisäksi luotava toimivat mekanismit, ministeri Ohisalo toteaa.

Turvapaikkajärjestelmän uudistamisen lisäksi komission tiedonanto kattaa muun muassa paluupolitiikan, yhteistyön EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja laillisten maahanmuuttoväylien kehittämisen. Tiedonannossa käsitellään myös rajaturvallisuuden vahvistamista ja ihmissalakuljetuksen vastaista toimintaa.

Hallitus linjasi kesäkuussa Suomen yleisestä suhtautumisesta turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen. Suomen tarkempien kantojen muodostamiseksi hallitus käy keskusteluja ja antaa lähiviikkoina eduskunnalle ehdotuskohtaiset kirjelmät.

Kokouksen muina aiheina muuttoliikeyhteistyö ja eurooppalainen poliisikumppanuus

Sisäministerien kokouksessa puheenjohtajamaa Saksa ja komissio esittelevät lisäksi Pohjois-Afrikan ja Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävää muuttoliikeyhteistyötä. Yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi ihmissalakuljetuksen ehkäisemistä ja rajaturvallisuuden kehittämistä.

Ministerit jatkavat myös keskustelua eurooppalaisesta poliisikumppanuudesta, johon liittyy erityisesti toimivan tiedonvaihdon varmistaminen.

Lisätietoja:

ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 2216, [email protected]
ministerin erityisavustaja Sameli Sivonen, p. 050 406 6855, [email protected]