Hyppää sisältöön

Kriisinhallintaan osallistuvien siviilihenkilöiden vuosilomaoikeuksiin muutoksia 

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2024 14.31
Tiedote
Kuva: EUCAP Somalia

Siviilikriisinhallintaan osallistuvien henkilöiden vuosilomaoikeuksia rajoitetaan. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta lähti lausunnoille 7.6.

Esityksen mukaan siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetussa laissa ra-joitettaisiin valtion virkamiehen ja työntekijän oikeutta ansaita vuosilomaa siltä ajalta, kun hän on virkavapaalla tai vapautettuna työstä siviilikriisinhallintaan liittyvän palvelussuhteen vuoksi. Nykyisin oikeudesta on määrätty vuosilomista tehdyssä valtion virka- ja työehtosopimuksessa.

Lakiin lisättäisiin myös säännökset Kriisinhallintakeskuksen oikeudesta tietyin edellytyksin periä järjestämäänsä koulutukseen osallistuvalta henkilöltä valtion maksuperustelaissa tarkoitettua omakustannusarvoa alempi maksu.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Kriisinhallintakeskuksen johtajan virkaan säädettäisiin kelpoisuusvaatimukseksi Suomen kansalaisuus. Suomen kansalaisen mahdolliset muut kansalai-suudet eivät olisi esteenä virkaan nimittämiselle.

Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. Siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamista koskevan lain vuosilomaoikeutta koskevat muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1.3.2025.

Lausuntokierros päättyy 2.8.2024.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tapio Puurunen, p. 0295 488 254, [email protected]