Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Poliisiin kohdistuvan sisäisen valvonnan otakantaa-kyselyn yhteenveto

Inrikesministeriet 30.9.2013 8.38
Uutinen

Sisäministeriö järjesti kaikille avoimen verkkokuulemisen poliisin kohdistuvasta sisäisestä valvonnasta otakantaa.fi -palvelussa 3.4. - 26.4. Kuulemiseen sisältyi kysely, johon annettiin 205 vastausta. Avovastauksia tuli 61.

Kuuleminen Otakantaa.fi -palvelussa sisälsi kahdeksan kysymystä/väittämää ja yhden avovastausmahdollisuuden. Varsinaiset kysymykset koskivat sisäisen laillisuusvalvonnan vaikuttavuutta, uskottavuutta, luottamusta sisäisen laillisuusvalvonnan puolueettomuuteen, valvonnan määrää, organisointia, poliisimiesten valvontaa suhteessa muihin virkamiehiin, sisäisen laillisuusvalvonnan kohteena olevien poliisimiesten oikeuksien ja velvollisuuksien selkeyttä sekä sitä, onko sisäisestä laillisuusvalvonnasta saatavissa riittävästi tietoa.

Kysely liittyi sisäministeriön hankkeeseen, jossa tavoitteena oli selvittää kokonaisvaltaisesti poliisiin kohdistuvan sisäisen valvonnan vastuu-, toimivalta- ja resurssikysymykset sekä tehdä esityksiä keinoista, joilla poliisin valvonta on tarkoituksenmukaista ja oikeudellisesti asianmukaista järjestää.

Samaan aikaan järjestettiin poliisin sisäinen koko poliisin henkilöstölle tarkoitettu samansisältöinen kysely.

Kooste otakantaa-kuulemisesta on kokonaisuudessaan hankkeen loppuraportissa.

Loppuraportti on saatavilla ministeriön verkkosivuilta

Lisätietoa hankkeesta ministeriön sivuilla

Otakantaa.fi:ssä olleen kyselyn tulokset

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen, p. 071 878 8280

Palaa sivun alkuun