Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Rahankeräyslain uudistamishankkeesta käynnistyy kysely otakantaa.fi-palvelussa

Sisäministeriö 26.2.2013 8.31
Uutinen

Sisäministeriö on käynnistänyt valtionhallinnon otakantaa.fi-palvelussa (www.otakantaa.fi) rahankeräyslain uudistamiseen liittyvän kyselyn. Kysely on osa sisäministeriössä parhaillaan käynnissä olevaa rahankeräyslain uudistamishanketta ja siihen voi osallistua 29.3.2013 saakka.

Rahankeräyslain uudistamishankkeen tavoitteena on selkeyttää rahankeräyslakia lakiin kirjatun rahankeräysoikeuden edellytyksenä olevan yleishyödyllisyyden vaatimuksen osalta sekä mahdollistaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä. Hankkeen puitteissa on tarkoitus laatia ehdotus myös rahankeräyksen toimeenpanoajan pidentämisestä nykyisen lain sallimasta enintään kahden vuoden määräajasta pidemmäksi. Tämän lisäksi hankkeen puitteissa tehdään ehdotukset muiksi välttämättömiksi säännösmuutoksiksi.

Sisäministeriö järjesti rahankeräyksiin liittyville intressitahoille kuulemis- ja keskustelutilaisuuden 16.1.2013. Otakantaa.f-kysely on jatkoa kuulemistilaisuudelle ja sisäministeriö toivoo kansalaisilta vastauksia lainvalmistelun tueksi.

Rahankeräyslakia koskeva kysely otakantaa.fi-palvelussa

Rahankeräyslain muuttaminen -hankesivut

Lisätietoja: ylitarkastaja Jukka Tukia, 071 878 8573
 

Palaa sivun alkuun