Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Säädöksiä poliisihallinnon ilmoitusvelvollisuudesta täsmennetään - samalla arvioidaan poliisipäälliköksi nimittämisen toimivaltaa

Sisäministeriö 5.11.2019 16.02
Uutinen

Sisäministeriö on asettanut säädöshankkeen, jonka tavoitteena on selkeyttää Poliisihallituksen ja suojelupoliisin ilmoitusvelvollisuutta sisäministeriölle. Samalla arvioidaan ja mahdollisesti muutetaan poliisilaitoksen päälliköksi nimittämiseen liittyvää toimivaltaa ja virkamiesoikeudellista sääntelyä.

Poliisin hallinnosta annetussa laissa säädetään Poliisihallituksen, sen alaisen yksikön ja suojelupoliisin ilmoitusvelvollisuudesta sekä poliisilaitoksen päällikön viran nimittämistoimivallasta. Laissa on säädetty poliisiylijohtajalle ilmoitusvelvollisuus sisäministerille tietyissä asioissa ja suojelupoliisille sisäministerin lisäksi poliisiylijohtajalle tietyissä asioissa. Lisäksi poliisiylijohtajan ja suojelupoliisin päällikön tulee pitää sisäministeriö tietoisena toimialansa asioista.

Sisäministeriö asetti syyskuussa 2017 arviointi- ja selvityshankkeen, jonka tarkoituksena oli arvioida sisäministeriön tulosohjauksen toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä tämän lisäksi Poliisihallituksen perustamisen tavoitteiden onnistumista. Selvityksessä käsiteltiin muuan muassa poliisin hallinnosta annetun lain ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisen sisältöä.

Lisätietoja:

ylijohtaja Tero Kurenmaa, p. 0295 480 414, [email protected]

Palaa sivun alkuun