Hyppää sisältöön

Sisäministeri Rantanen ja Norjan oikeus- ja turvallisuusministeri Enger Mehl tapasivat Suomessa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2024 14.50
Tiedote

Sisäministeri Mari Rantanen ja Norjan oikeus- ja turvallisuusministeri Emilie Enger Mehl tapasivat Suomessa maanantaina 24.6. Ministerit vierailivat yhdessä Kaakkois-Suomen rajavartiostossa Suomen itärajalla ja kuulivat muun muassa raja-aitahankkeesta. 

Päivän ohjelma jatkui ministereiden kahdenvälisillä keskusteluilla. Asialistalla oli muun muassa maahantulon välineellistäminen ja rajaturvallisuus. Hallituksen esitys rajaturvallisuuslaiksi on tällä hetkellä Suomen eduskunnan käsittelyssä. Laissa säädettäisiin toimivaltuudesta rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista.

-Tavoitteena on varmistaa, että Suomella on tehokkaat keinot torjua tilanteet, joissa välineellistettyä maahantuloa käytetään Suomen painostamiseen. Välineellistetyn maahantulon ilmiö on EU:n ulkorajavaltioiden yhteinen haaste. Suomen sekä Norjan tavoitteena on, että välineellistetyn maahantulon torjumiseksi löydetään myös EU-tason ratkaisuja, kertoo ministeri Rantanen.

Suomi julkaisi 7.6. yhdessä Norjan, Tanskan, Viron, Liettuan, Latvian ja Puolan Euroopan komissiolle suunnatun kirjeen, jossa komissiolta peräänkuulutetaan toimia, jotta jäsenvaltioilla olisi tehokkaampia työkaluja torjua maahantulon välineellistämistä.

Maahanmuuttoasioiden osalta ministerit keskustelivat yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa muun muassa palautuksissa.

-Norja tekee kattavaa paluu- ja palautusyhteistyötä keskeisten kolmansien maiden kanssa, ja Suomi ottaa mielellään oppia Norjan kokemuksista. Pohjoismainen yhteistyö paluuasioissa on äärimmäisen tärkeää ja sitä tulisi syventää entisestään, sanoo ministeri Rantanen.

Lisätietoja:
raja- ja meriosaston osastopäällikkö, kenraalimajuri Matti Sarasmaa, Rajavartiolaitos, p. 0295 421 101, [email protected]