Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Toimintaohjelma kehittämään poliisin liikennevalvontaa

Inrikesministeriet 2.12.2019 12.54
Tiedote 105/2019

Poliisin liikennevalvonnalle ja liikenneturvallisuudelle laaditaan toimintaohjelma. Tavoitteena on, että ihmisten turvallisuuden tunne sekä ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuus paranee. Ohjelmalla ohjataan poliisin toimintaa ja siinä otetaan huomioon liikenteessä ja liikenneturvallisuudessa tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset.

Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vakavat onnettomuudet ja kuolemat aiheuttivat 1 370 miljoonan euron kustannukset vuonna 2016, joten tavoitteen saavuttamisella on myös merkittävät taloudelliset vaikutukset.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tavoitteena on vastata EU:n nollaskenaarioon (nolla liikennekuolemaa vuoteen 2050 mennessä).

Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden toimintaohjelma tukee niin sisäministeriön konsernistrategian kuin kansallisen liikenneturvallisuusstrategian tavoitteiden toteutumista. Liikenneturvallisuusstrategia valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.
Valtiontalouden tarkastusvirasto teki vuonna 2019 poliisin liikennevalvontaa koskeneen tuloksellisuustarkastuksen. Valtiontalouden tarkastusviraston suosituksena on, että sisäministeriön tulisi vahvistaa liikennevalvonnan ja -turvallisuuden strategista ohjausta ja tulosohjausta sekä arvioida tarpeellisia liikennevalvonnan kehittämistoimia ja toiminnan vaikuttavuutta.

Hanke valmistellaan virkatyönä sisäministeriössä yhteistyössä poliisin kanssa. Hankkeen ohjausryhmässä on edustus sisäministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Poliisihallituksesta, Liikenne- ja viestintävirastosta, Väylävirastosta, Onnettomuustietoinstituutista ja Liikenneturvasta. Valmistelun yhteydessä on mahdollista kuulla asiantuntijoita ja muita tahoja.

Hankkeen toimikausi on 2.12.2019 - 30.6.2020.

Lisätietoja:
poliisitarkastaja Jari Pajunen, p. 0295 488 576, [email protected]

Palaa sivun alkuun