Hyppää sisältöön

62 hanketta hakee REPowerEU-tukea energiateknologian investointeihinsa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2024 12.10
Tiedote
kestävä kasvu -logo (piirros)

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen REPowerEU-energiainvestointituen hakuun saapui 29.2.2024 mennessä yhteensä 62 uutta hakemusta. Haettavissa oleva investointituki kohdennetaan uuden energiateknologian hankkeisiin ja uusiutuvan vedyn tuotantoon.

Tukea haettiin noin 400 miljoonan euron edestä. Myönnettävissä oleva tukimäärä on noin 54,5 miljoonaa euroa. Listaus saapuneista hakemuksista on tämän tiedotteen liitteenä.

Tukiohjelman tavoitteena on edistää uusien energiateknologioiden käyttöönottoa ja vetyhankkeita, joiden avulla edistetään kansallisia ja EU:n energia- ja päästövähennystavoitteita. 

Tukipäätökset tehdään vuoden 2024 aikana 

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee tämän hakukierroksen tukipäätökset vuoden 2024 loppuun mennessä. Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun. Hankkeiden on myös valmistuttava 30.6.2026 mennessä.

Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeiden: 

  • energia- ja päästövaikutukset, 
  • kustannustehokkuus, 
  • toteutettavuus,
  • teknologian tai hankkeen monistettavuus sekä 
  • hankkeiden muut vaikutukset.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointitukia on aiemmin myönnetty yhteensä noin 444 miljoonalla euroa. Ministeriö on tehnyt tukipäätöksiä noin 378 miljoonan euron edestä, ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finland on tukenut hankkeita noin 66 miljoonalla eurolla. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Irene Heikkilä, TEM, p. 0295 047 158, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
erityisasiantuntija Daniela Karlsson, TEM, p. 0295 047 371, etunimi.sukunimi(at)gov.fi