Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Esitys maakohtaisesta tuloveroraportoinnista ja digitilinpäätöksestä lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2022 15.11
Tiedote
Nainen ja pöydällä kannettava tietokone

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu esitystä, jossa EU-direktiivin mukaisesti suuryritysten tulisi julkaista kertomus maakohtaisesti eritellyistä tuloverotiedoistaan. Maakohtainen tuloveroraportointi vähentää aggressiivisen verosuunnittelun mahdollisuuksia. Lisäksi suurten ja keskisuurten yrityksien sekä säätiöiden tulisi toimittaa tilinpäätöksensä digitaalisessa muodossa rekisteröitäviksi. 

Esityksessä tuloverojen maakohtaista julkista raportointia edellytettäisiin yli 750 miljoonan euron liikevaihdon tekeviltä suurkonserneilta ja -yrityksiltä. Muutos astuisi voimaan tilikaudella, joka alkaa 1.7.2024 tai sen jälkeen. Sama raportointivelvoite koskisi myös suomalaisia tytäryrityksiä ja sivuliikkeitä, jotka kuuluvat kyseisen liikevaihtorajan ylittävään ulkomaiseen konserniin.

Yrityksille tulevat kustannukset maakohtaisesta julkisesta tuloveroraportista arvioidaan vähäisiksi, sillä vaadittavat tiedot sisältyvät yrityskirjanpitoon ja vastaavanlaiset tiedot ilmoitetaan jo nykyisin verottajalle tuloveroraportoinnissa. Huomattavia lisäkustannuksia ei tulisi myöskään tilintarkastuksessa, sillä tilintarkastajan tehtävänä olisi ainoastaan todentaa, että kertomus on laadittu.

Suurille ja keskisuurille yrityksille esitetään siirtymistä tilinpäätösten digitaaliseen rekisteröintiin

Esityksen mukaan tulevaisuudessa suurien ja keskisuurten yritysten sekä säätiöiden tulisi rekisteröidä tilinpäätöksensä digitaalisessa muodossa Patentti- ja rekisterihallitukseen. Digitaalista tilinpäätöstä ei edellytettäisi pieniltä ja mikroyrityksiltä, mutta niidenkin on mahdollista rekisteröidä tilinpäätöksensä digitaalisesti.

Käytännössä suurten ja keskisuurten yritysten kirjanpito hoidetaan sähköisesti, joten tilinpäätöksen digitaalisesta rekisteröinnistä ei seuraisi merkittävää lisätyötä yrityksille.

Tavoitteena avoimuuden lisääminen ja digitalisaation edistäminen

Esityksen tavoitteena on saattaa voimaan EU:n maakohtaisten tuloverojen julkistamisdirektiivi. Maakohtaisten tuloverotietojen julkistamisen lähtökohtana on, että yritysten on maksettava verot siihen maahan, josta voitot ovat peräisin. Maakohtainen tuloveroraportointi vähentää aggressiivisen verosuunnittelun mahdollisuuksia ja edistää sisämarkkinoiden oikeudenmukaista toimintaa.

Digitilinpäätös edistäisi tilinpäätöstietojen nykyistä parempaa, digitaalista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Suurten ja keskisuurten yritysten sekä säätiöiden tilinpäätöstiedot olisivat esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten käytettävissä nykyistä helpommin.

Digitaalista tilinpäätöstä koskeva esitys kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön asettamaan Yrityksen digitalous -hankkeeseen, jota toteuttaa Patentti- ja rekisterihallitus. Hankkeella edistetään hallitusohjelman tavoitteita hallinnon ja yhteiskunnan digitalisaation edistämisestä.

Lausuntoja toivotaan 22.4.2022 mennessä

Lausuntoja pyydetään Lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta viimeistään 22.4.2022. Lausunnon voivat antaa kaikki asiasta kiinnostuneet. Jos lausunnon antaja ei halua rekisteröityä palveluun, voi lausunnon lähettää sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/5716/2022.
 
Lisätiedot:
johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, TEM, p. 0295 047 139

 
Sivun alkuun