Hyppää sisältöön

EU:n energiaministerit painottavat toimitusvarmojen verkkojen merkitystä ja johdonmukaista luopumista venäläisestä energiasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2024 9.30
Tiedote
EU:n neuvoston päärakennus Berlaymont Brysselissä, edessä EU:n lippuja

EU:n energiaministerit kokoontuvat 30. toukokuuta Brysselissä. Tarkoituksena on hyväksyä neuvoston päätelmät kestävän sähköverkkoinfrastruktuurin edistämisestä. Ministerit keskustelevat myös REPowerEU-suunnitelman tulevaisuudesta sekä vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Ministerit kuulevat myös komissiolta päivityksen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien (NECP) tilanteesta ja sähkön kapasiteettimekanismien toimeenpanoprosessista. Neuvoston puheenjohtajana 1.7.2024 aloittava Unkari esittelee kuuden kuukauden mittaisen PJ-kautensa ohjelmaa.

Neuvoston päätelmät kestävän sähköverkkoinfrastruktuurin edistämisestä 

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät sähköverkkoinfrastruktuurin edistämisestä. Ne korostavat yhteen liitetyn sähköverkkoinfrastruktuurin merkitystä sisämarkkinoiden toimivuuden, kilpailukyvyn ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. EU:n sähköverkkoa on suunniteltava pidemmällä aikavälillä EU-tasolla ja maiden välillä koordinoiden kantaverkkotasolla, mutta myös jakeluverkkotasolla. Lisäksi korostetaan energiaturvallisuusnäkökulmaa, sillä Euroopan tulee olla varautunut uusiin uhkiin. Päätelmissä painotetaan myös rahoituksen tärkeyttä investointien toteutuksessa. 

Suomi pitää hyvänä, että kantaverkkojen lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että jakeluverkkojen kehittäminenkin on yksi puhtaan siirtymän edellytyksiä. Hyvin hoidettujen sähköverkkojen halutaan säilyvän Suomen suhteellisena kilpailuetuna. 

Suomi haluaa jättää jäsenvaltioille riittävästi omaa liikkumavaraa lupamenettelyjen kehittämiseen ja nopeuttamiseen. Uusien teknologioiden edistämisen edellytyksenä ovat Euroopan komission nopeat ja tehokkaat valtiontukien valvontamenettelyt.

Ministerit keskustelevat REPowerEU-suunnitelman etenemisestä 

Komissio esitteli keväällä 2022 REPowerEU-suunnitelman, jolla pyritään lopettamaan EU:n energiahuollon riippuvuus Venäjästä vuoteen 2027 mennessä. Suunnitelma sisältää linjauksia venäläisen kaasun, öljyn ja kivihiilen tuonnin lopettamisesta. 

EU:n energiauudistusten ja investointien tulee keskittyä parantamaan energiainfrastruktuuria edistäen siten kaasun toimitusvarmuutta, mukaan lukien nesteytetty maakaasu (LNG). Venäjän osuus EU:n kaasun tuonnista onkin pudonnut 45 %:sta noin 15 %:iin parin vuoden sisällä.

Riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista vähennetään myös säästämällä energiaa, monipuolistamalla energialähteitä ja nopeuttamalla siirtymistä puhtaaseen energiaan. 

Aiheina myös vihreän kehityksen ohjelma ja kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat

Ministerit vaihtavat näkemyksiä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (Green Deal) ja siitä, kuinka se voi auttaa muuttamaan EU:ta moderniksi, resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi taloudeksi.

Muissa asioissa komissio kertoo kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien (NECPs) tilanteesta. Jäsenvaltioiden on toimitettava lopulliset päivitetyt suunnitelmansa komissiolle kesäkuun loppuun mennessä. Niissä jäsenvaltiot hahmottelevat miten aikovat saavuttaa EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuodelle 2030. Suomen lopullinen suunnitelma lähetetään komissiolle heti juhannuksen jälkeen. 

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. +358 50 431 6518
neuvotteleva virkamies Elina Johansson, TEM, p. +358 50 301 4607
erityisasiantuntija Sanna Ek-Husson, Suomen pysyvä edustusto, p. +32 470 206 178