Hyppää sisältöön

Työministeri Tuula Haatainen: Hallituksen päättämät toimet tuovat joustoa ja turvaa työmarkkinoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2020 13.16
Tiedote
Työministeri Tuula Haatainen

Hallitus on tehnyt päätöksen ensi vaiheen toimenpiteistä, joilla turvataan ihmisten toimeentulo ja yritysten maksuvalmius koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa. Hallitus toteuttaa työmarkkinajärjestöjen työministeri Tuula Haataisen pyynnöstä tekemät esitykset pääosin. Lisäksi turvataan yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa yritysmuodosta riippumatta.

– Hallitus pyysi työmarkkinajärjestöiltä esityksiä viikon sisällä, järjestöt saivat työnsä valmiiksi kahdessa päivässä. Nyt on hallituksen ja lainsäätäjän vuoro olla nopeita. Uskon, että myös eduskunnasta löytyy tukea näille toimille, ministeri Haatainen sanoo.

Toimet ovat määräaikaisia, ja niiden nyt päätetty kesto on kolme kuukautta. Työlainsäädännön muutokset koskevat kaikkia yrityksiä ja järjestöjä.

– Meidän on tehtävä kaikkemme työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi, elinkelpoisten yritysten konkurssien välttämiseksi sekä palkansaajien aseman helpottamiseksi tässä vaikeassa tilanteessa. Yritykset tarvitsevat nyt joustoa yhtä lailla, kun palkansaajat tarvitsevat turvaa, ministeri Haatainen painottaa.

– Kun tiedot yksinyrittäjien tilanteesta alkoivat kantautua työ- ja elinkeinoministeriöön, päätimme myös välittömästi käynnistää valmistelun, jolla tähdätään näiden pienyrittäjien arjen helpottamiseen. Osana tätä pakettia mahdollistamme työttömyyskorvaukset myös niille yrittäjille, jotka harjoittavat yritystoimintaa täysipäiväisesti. Malli on joustava ja toimii yrittäjän omalla ilmoituksella. Nyt ei ole oikea aika pyöritellä papereita, vaan päätökset on saatava aikaan nopeasti. Ihmisten hätä on suuri, toteaa ministeri Haatainen.

Helpotuksia yritysten maksurasituksiin: EMU-puskuri ja pidennetyt maksuajat käyttöön

Hallitus toteuttaa yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksun tilapäisen alennuksen työmarkkinajärjestöjen esityksen mukaisesti. Tilapäinen alennus on 2,6 prosenttiyksikköä. Se toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020, ja on voimassa 31.12.2020 saakka. Alennus merkitsee yksityisen sektorin työnantajille 910 miljoonan euron kevennystä, jos voimaantulo on 1.6.2020.

Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän EMU-puskuria, joka on tällä hetkellä noin 7 miljardia euroa. Puskuri kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022–2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus kompensoidaan kokonaan.

Lisäksi TyEL-maksua lykätään kolmella kuukaudella työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla. Vastaavat muutokset koskevat myös YEL-, MyEL- ja MEL-maksuja.

Yrityksille joustoa lomauttamiseen ja yt-menettelyihin

Hallitus päätti toimista, joilla lomauttamisesta tehdään yrityksille mahdollisimman joustavaa ja edullista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään.

Työlainsäädännön joustotoimet valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Palkansaajien työttömyysturvaa parannetaan

Vastapainoksi yrityksille suunnatuille joustoille hallitus päätti palkansaajien työttömyysturvan parantamisesta. Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan. Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Työttömyysturvalainsäädäntöä täsmennetään siten, että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.

Työssäoloehtoa lyhennetään seuraavasti: jos työssäoloehto ei muutoin täyty, työssäoloehto on 13 viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen. Lisäksi sujuvoitetaan työttömyysetuuden maksatusta. Valtio myös varautuu tukemaan vuoden 2020 aikana 20 miljoonalla eurolla työttömyyskassojen toimintaa erikseen sovittavien periaatteiden mukaan.

Toimet valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu pikaisesti etuuksien maksamista sujuvoittavien muutosten valmisteluun.

Yrittäjien ja freelancereiden toimeentulo turvataan

Lisäksi hallitus päätti helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Työttömyysturvalakiin tehtävä muutos on määräaikainen. Muutosta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätietoja:

työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 574 1430