Hyppää sisältöön

Hallitus esittää työnhaun palveluprosessin keventämistä sekä joustoa työvoimapalvelujen siirtoon kunnille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 14.03
Tiedote

Hallitus antoi eduskunnalle 18.4.2024 esityksen, jonka tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti asiantuntijan harkintavallan lisääminen työnhakijan palveluprosessissa. Lisäksi hallitus esittää sujuvoittavia muutoksia liittyen kunnille siirtyvien työvoimapalveluiden järjestämiseen.

Hallitusohjelman tavoitteena ovat aiempaa yksilöllisemmät, työllistymistä edistävät työvoimapalvelut. Työnhakukeskustelujen järjestämistä koskevaa harkintavaltaa lisätään. Esimerkiksi työnhakijalle, jonka työttömyys on päättymässä kolmen kuukauden kuluessa, ei pääsääntöisesti järjestettäisi työnhakukeskusteluja. Tällaisessa tilanteessa huomioitaisiin työnhakuvelvollisuuden asettamisessa ja täyttämisessä myös mahdollisuus työllistyä lyhytkestoisiin töihin, kun nykyisin huomioidaan vain yli kaksi viikkoa kestävät työt.

Työvoimapalveluiden sujuva siirto kuntiin

Työvoimapalveluiden siirtoa kuntien järjestämisvastuulle sujuvoitetaan. Muutokset koskevat muun muassa työvoimaviranomaisen määritelmää ja asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevaa sääntelyä. Lakimuutoksella täydennetään myös sääntelyä henkilöstön kuntiin siirtymisen osalta.

Hallituksen esityksessä kuntiin siirtyvien sopimusten sekä tuki- ja korvauspäätösten ja niihin liittyvien vastuiden sääntelyä täydennetään siten, että valtio vastaa järjestämisvastuun siirtoa edeltävään aikaan kohdistuviin sopimuksiin liittyvistä vastuista ja niiden maksamisesta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1.1.2025. Työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 13 §:ään ehdotettu muutos tulisi kuitenkin voimaan mahdollisimman pian. Voimaanpanolakiin ehdotetut muutokset tulisivat voimaan 1.8.2024 ja osa työttömyysturvalakiin ehdotetuista muutoksista ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ehdotetut muutokset 1.9.2024.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Anna Aaltonen, TEM, p. 0295 047 097

Hyvinvointi syntyy työstä Orpon hallitusohjelma