Hyppää sisältöön

Julkisen ja yksityisen sektorin huoltovarmuusyhteistyön tilaa ja kehittämistarpeita arvioinut selvitysmies luovutti raporttinsa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2024 13.46
Tiedote
Kim Mattsson puolilähikuvassa

Huoltovarmuusyhteistyön selvityshenkilö kenraalimajuri (res.) Kim Mattsson luovutti 12.6.2024 raporttinsa työ- ja elinkeinoministeriölle ja Huoltovarmuuskeskukselle. TEM ja HVK asettivat helmikuun lopussa selvityshenkilön arvioimaan HVK:n toteuttaman julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallin merkitystä suomalaisessa huoltovarmuusjärjestelmässä ja muuttuneessa toimintaympäristössä.

Selvityshenkilön raportissa: ”Kohti huomisen huoltovarmuutta - selvitys julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä” arvioidaan yhteistyömallin keskeisiä haasteita ja esitetään ideoita sen kehittämiseksi. Raportti tarjoaa syötteitä käynnissä olevan TEM:n asettaman poikkihallinnollisen huoltovarmuuslainsäädäntöhankkeen uudistamistyöryhmän esivalmisteluvaiheen sekä Huoltovarmuuskeskuksen verkostoyhteistyön kehittämishankkeen työn tueksi.

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan tämän vaalikauden aikana huoltovarmuuslainsäädännön kokonaistarkastelu. Sen yhtenä tavoitteena on parantaa tiivistä yksityisen ja julkisen sektorin välistä suunnitteluyhteistyötä ja tehokasta toimintaa myös vakavissa kriisi- ja häiriötilanteissa. Samaan aikaan HVK:lla on meneillään verkostoyhteistyön kehittämishanke.

”Selvitys tukee hallituksen ja HVK:n kehittämishankkeita analyysillä huoltovarmuusorganisaation (HVO) sektori- ja poolitoiminnasta. Se pureutuu yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhön, nykytilaan ja merkitykseen sekä haasteisiin ja kehittämistarpeisiin, myös mahdollisten sääntelytarpeiden osalta. Huoltovarmuuden nykytila, merkitys ja muuttuneen turvallisuusympäristön takia kasvaneet tarpeet ovat lähtökohtana kehittämisehdotuksille”, toteaa selvityshenkilö Kim Mattsson.

Suomalaisen huoltovarmuusjärjestelmän keskeisimpiä vahvuuksia on jo nyt HVK:n toteuttama julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tiivis ja pitkäjänteinen yhteistyö, jonka toimivuus erityisesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kyettävä varmistamaan. Jatkossa yhteistyötä on kyettävä kehittämään entistä tiiviimpään tilannekuva- ja suunnitteluyhteistyöhön sekä tehokkaaseen yhteistoimintaan myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Selvityksessä ehdotetaan huoltovarmuustyön johtamisen ja yhteistyön kehittämistä muun muassa työtapoja, koulutusta ja tiedonkulkua kehittämällä. Tämä edellyttää avoimempaa ja nopeampaa tiedonkulkua yritysten ja huoltovarmuusorganisaation välillä kumpaankin suuntaan sekä digitalisaation hyödyntämistä.

”Selvityksen punaisena lankana on esittää korjattavaksi vain niitä osakokonaisuuksia, joita jo toimivassa yhteistyöjärjestelmästä on rikki, tai joita on mahdollista parantaa. Monet selvitystyön parannusesitykset rakenteisiin ja yhteistoimintamalleihin voidaan tehdä ilman resurssilisäyksiä tai lainsäädännöllisiä muutoksia. Työn painopiste on julkisen hallinnon, vastuuviranomaisten, yritysten sekä järjestöjen osin hajanaisen yhteistyön vahvistamisessa”, Mattsson jatkaa.

Lisätiedot:
selvityshenkilö, kenraalimajuri (res) Kim Mattsson, p. 050 440 0128
osastopäällikkö Jan Hjelt, TEM, p. 0295 048 940 (ohjausryhmän puheenjohtaja)
neuvotteleva virkamies Henri Backman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 063 581  
toimitusjohtaja Janne Känkänen, Huoltovarmuuskeskus, p. 0295 051 012
verkostoyhteistyöyksikön johtaja Heli Tammivuori, Huoltovarmuuskeskus, p. 0295 051 110