Hyppää sisältöön

Kaivoslakityöryhmä keskusteli hallituksen lakiesityksestä ja kuuli intressivertailuselvityksen tilannekatsauksen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 17.34

Kaivoslakityölakityöryhmä kokoontui 23.6.2021 ja keskusteli hallituksen esitysluonnoksen pykälistä ja pykäläkohtaisista perusteluista. Uusina asioina esillä olivat varaukset ja mahdollinen varausmaksun käyttöönotto, jolla luodaan toimijoille taloudellinen kannustin pienentää varausalueen kokoa. Lisäksi esitysluonnoksessa löytyy varaajalle asetettu velvollisuus tiedottaa kunnille varausilmoituksen jättämisestä.

Ministeriön valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle syksyllä 2021. Lausuntokierroksen jälkeen esitysluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset, jonka jälkeen se annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle joulukuussa 2021.

Intressiselvitys valmistuu helmikuussa 2022

Intressivertailulla tarkoitetaan kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen punnintaa, jonka perusteella kaivostoiminnan lupia harkittaisiin. Työryhmä kuuli tilannekatsauksen valmisteilla olevasta intressivertailuselvityksestä, jonka toteuttavat Ramboll Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK ja Lakiasiaintoimisto – law office Aimo Guttorm.

Selvityksessä otetaan huomioon, millaisia vaikutuksia uudella, erilaisten intressien keskinäiseen punnintaan perustuvalla luvan myöntämisellä olisi. Valmiita tuloksia ei vielä ole, koska selvitys valmistuu helmikuussa 2022. Hanke on erillinen ja itsenäinen suhteessa lakiuudistukseen. Kaivoslakia uudistaessa käytössä ovat kuitenkin tutkimuksen välitulokset. 

Tutkijoiden mukaan sidosryhmien ja oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa keskusteluissa on noussut mm. seuraavia ongelmakohtia: 

  • viranomaisen arviot kaivoksen myönteisten (esim. työllisyys ja aluetalous) ja kielteisten intressien (esim. vaikutukset kuntiin ja ympäristöön) suhteen.  

  • eri lakien menettelyiden kertautuminen, tietojen tarkentuminen ja hakemukset

  • tietojen riittävyys intressiharkintapäätöstä tehtäessä 

  • vesilain kaltaisen intressiharkintasääntelyn päivitys laajempaan nykysääntelyyn 

Keskustelussa esiin nousi ennen kaikkea suhde pitkäjänteiseen kaavoitukseen eri elinkeinojen (esim. matkailun ja porotalouden) välillä.