Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Kiertotalouden oppeja hiotaan kaivannaistoiminnan käyttöön

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2022 10.06
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työn kiertotalouden toimintamallien hyödyntämiseksi kaivos- ja kaivannaisteollisuuden uudistamisen työkaluna. Tätä tukemamaan kansalliseksi koordinaattoriksi on nimetty Lapin ELY-keskuksesta käsin työskentelevä Jutta Kaisanlahti.

Kaivannaisalan ja eri sidosryhmien välinen vuorovaikutus käynnistyy 28.3.2022 järjestettävällä Raakku rahaksi -työpajalla, jossa pohditaan tarvittavia toimijoita, toimenpiteitä ja osaamista kaivannaisteollisuuden ympärille rakentuvalle kestävälle kiertotaloustoiminnalle.

Kaivostoiminnan kiertotalouden liiketoimintapotentiaali on globaalisti miljardeja, ja Suomessakin miljoonia. Muutostarve on systeeminen ja edellyttää yhteistyötä. TEM:n käynnistämän työn ensisijaisena tavoitteena on saada kaivannaisteollisuudessa syntyviä sivukiviä ja rikastushiekkaa monipuoliseen hyötykäyttöön, edistää uuden liiketoiminnan kehittymistä ja toimintakentän uudistumista kestävästi. Pienikin edistyminen voi merkitä isoa säästöä luonnontilaisessa ympäristössä ja primäärimaa-ainesten ottotarpeessa muualla.

Kaivannaisteollisuuden systeeminen muutos kohti kestävää kiertotaloustoimintaa tukee laajempaa investointihalukkuutta, teknologian kehitystä ja EU:n raaka-aineomavaraisuutta. Raaka-aineisiin liittyvät haasteet ovat globaaleja. Uusilla hyvillä ratkaisuilla ja alan osaamisella on kysyntää myös Suomen ulkopuolella.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa syntyvästä jätteestä noin 75 prosenttia oli vuonna 2019 kaivostoiminnan ja louhinnan jätettä. Kaivosteollisuuden sivukivillä ja rikastushiekalla on merkittävä tilastollinen vaikutus Suomen kiertotalouden edistymistä arvioitaessa. Nyt käynnistyvä toiminta on osa TEM:n panosta kansallisen strategisen kiertotalousohjelman toteutukseen.

Toiminnan tueksi kootaan kansallinen koordinaatioryhmä, jonka puheenjohtajaksi on lupautunut työelämäprofessori Hannele Pokka. Kansallisen koordinaattorin loppuraportti ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä on tarkoitus julkaista marraskuussa 2022

Lisätiedot: 
kansallinen koordinaattori, johtava asiantuntija Jutta Kaisanlahti, Lapin ELY-keskus, p. 029 5 037 011
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. 029 504 8242
 

 
Sivun alkuun