Hyppää sisältöön

EU:n kriittisten raaka-aineiden asetus astuu voimaan 23. toukokuuta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2024 12.02
Tiedote

Uusi EU:n asetus kriittisten raaka-aineiden turvallisista sekä kestävistä toimitusketjuista, ns. EU:n kriittisten raaka-aineiden asetus, julkaistiin 3.5.2024 Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se astuu voimaan 23.5.2024. Asetus pyrkii varmistamaan jäsenmaiden talouden ja puhtaan siirtymän kannalta kriittisten raaka-aineiden saannin kestävästi. Se on osa laajempaa pyrkimystä vahvistaa EU:n strategista autonomiaa.

Asetus määrittää tavoitteet EU:ssa tapahtuvalle raaka-aineiden louhinnalle, jalostukselle ja kierrätykselle sekä yksittäisistä kolmansista maista tapahtuvalle tuonnille. Toimina asetuksessa on mm. strategisina pidettyjen hankkeiden lupamenettelyjen sujuvoittaminen, kansalliset luvituksen yhteyspisteet, riskien seurantaan liittyvät toimet, kansalliset raaka-aineiden etsintäohjelmat sekä raaka-aineiden uudelleenkäytön parantamiseen tähtäävät toimet. 

Asetus on jäsenvaltiossa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, mutta eräät asetuksen toimista edellyttävät tuekseen kansallista lainsäädäntöä. Asetuksesta seuraavien kansallisten velvoitteiden täytäntöönpanolle asetetut siirtymäajat vaihtelevat. Ensimmäiset täytäntöönpanoa edellyttävät toimet on oltava toteutettuna 9 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 15.4.2024 virkamiestyöryhmän tukemaan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa. Ympäristöllisten lupa- ja muiden hallinnollisten menettelyjen osalta asetuksen täytäntöönpano on jo tarkastelussa ja valmistelussa käynnissä olevassa ympäristöministeriön yhden luukun lainsäädäntöhankkeessa syksystä 2023 alkaen. 

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija Teo Kangaspunta TEM, puh. 0295 047 325