Hyppää sisältöön

Komissio hyväksyi ensimmäisen Suomen tukiohjelman yrityksille koronavirustilanteessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2020 8.27
Tiedote

Euroopan komissio hyväksyi 20.4.2020 tukiohjelman, jonka nojalla Finnvera voi myöntää koronavirusepidemian aiheuttaman kriisin takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yrityksille takauksia ja lainoja sekä käyttöpääomaan että investointeihin. Kyseessä on komission ensimmäinen valtiontukipäätös, joka koskee Suomen toimia koronavirustilanteessa.

Euroopan komissio hyväksyi 20.4.2020 tukiohjelman, jonka nojalla Finnvera voi myöntää koronavirusepidemian aiheuttaman kriisin takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yrityksille takauksia ja lainoja sekä käyttöpääomaan että investointeihin. Kyseessä on komission ensimmäinen valtiontukipäätös, joka koskee Suomen toimia koronavirustilanteessa.

Päätös perustuu komission 19.3.2020 antamaan Covid 19 -tiedonantoon, jolla joustavoitetaan tilapäisesti EU:n valtiontukisääntöjä. Joustojen tavoitteena on, että jäsenvaltiot voivat tehdä monipuolisia toimenpiteitä erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi kriisin aikana. Tilapäiset säännöt ovat voimassa vuoden 2020 loppuun.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista tiedonannon mukaisista toimenpiteistä. Lisäksi komission on hyväksyttävä toimenpiteet ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön.

Valtiontukiohjelma mahdollistaa yritysten rahoittamisen sekä joustavamman hinnoittelun ja ehdot

Tukiohjelma helpottaa Finnveran osalta hallituksen asettamien yritysrahoituslinjausten toteuttamista Finnveran erikseen määrittämissä rahoituksissa. Ohjelma mahdollistaa koronaepidemian johdosta vaikeuksiin joutuneen yrityksen rahoittamisen sekä joustavamman hinnoittelun ja ehdot.

Lisäksi tukiohjelma helpottaa yrityksille myönnettyjen tukien kertymistä, sillä Finnveran tukiohjelman puitteissa myöntämä rahoitus ei kasaudu muiden viranomaisten myöntämien avustusten tai rahoituksen kanssa. Koronatukiohjelma ei myöskään kasvata yrityksen tai konsernin niin sanottua de minimis -tukikiintiötä. De minimis -tuella tarkoitetaan niin sanottua vähämerkityksellistä tukea, jota yritys voi saada eri tuenmyöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Lisätietoja:

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 050 396 3619
neuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen, TEM, p. 050 313 5197
liiketoimintajohtaja, pk- ja kansainvälistymisrahoitus, Juuso Heinilä, Finnvera, p.  029 460 2576