Hyppää sisältöön

Korkeamman investointituen tukialueet päätetty vuosille 2022–2027

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2022 14.20
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt EU:n alueellisen valtiontuen suuntaviivojen mukaisista I ja II-tukialueista. Tarkoituksena on kohdentaa tukea alueille, joiden taloudellinen tilanne on epäsuotuisa suhteessa koko unioniin tai jotka ovat kansallisesti epäedullisessa asemassa. Tukialueilla yrityksille myönnettävän investointituen enimmäisosuus on muuta maata korkeampi.

Aluetuella pyritään tasaamaan alueiden kehittyneisyyseroja sekä tukemaan valittujen alueiden positiivista kehitystä. Epäedullisen aseman arvioinnissa käytettäviä kriteereitä ovat muun muassa harva asutus, bruttokansantuote (BKT), työttömyys ja rakennemuutos. EU-tasolla tukialueiden osuus väestöstä on nykyisellä EU:n alue- ja rakennepolitiikan kaudella 48 prosenttia, Suomessa 27 prosenttia. 

”Yritysten uudistuminen on keskeistä alueiden kehitykselle. Siksi yritysten investointien ja uudistumisen vauhdittaminen ovat tärkeä osa aluekehittämisen työkalupakkia. Tällä uudella aluetukikartalla pyrimme huomioimaan alueita, joilla tähän on erityisen suuri tarve”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Korkeimman tukitason tukialueeseen I kuuluvat kaikki Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen kunnat harvan asutuksen perusteella sekä kuntia, jotka jakavat maarajan Euroopan talousalueen (ETA) tai Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) ulkopuolisen valtion kanssa. Näitä kuntia ovat Etelä-Karjalan maakunnassa Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti sekä Kymenlaakson maakunnasta Miehikkälä ja Virolahti.

Tukialueeseen II kuuluvat BKT- ja työttömyyskriteerien perusteella Keski-Suomen maakunnasta Jämsän seutukunta sekä Joutsan, Keuruun ja Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnat, Etelä-Pohjanmaan maakunnasta Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukunnat, Päijät-Hämeen maakunnasta pohjoiset kunnat Hartola, Sysmä, Padasjoki ja Heinola sekä Pirkanmaan maakunnasta Kuhmoinen, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki.

Alueita määriteltäessä on otettu huomioon Euroopan unionin aluetuen suuntaviivojen kriteerien lisäksi kuntien aluetaloudellinen tilanne, hallinnollisista rajoista riippumaton alueiden tunnistaminen sekä alueen asukkaiden työssäkäynti ja asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet.

Euroopan komissio on hyväksynyt aluetukikartan ja tukitasot 2.6.2022. Tukialueet ja -tasot tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tukialueita koskeva valtioneuvoston asetus on voimassa 22.6.2022–31.12.2027. Tukitasoja koskevat lainsäädäntömuutokset ovat vielä valmisteilla. ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustusta koskeva asetusmuutos on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Mari Kokko, TEM, p. 040 521 2124 
neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen, TEM, p. 029 504 7889