Hyppää sisältöön

Laki tuesta ja hyvityksestä ravintoloille vahvistettu – tavoitteena voimaantulo 5. kesäkuuta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2020 17.00
Tiedote

Tasavallan Presidentti vahvisti 29.5.2020 lain ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä. Valtioneuvosto antaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla asetuksen voimaantulosta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 5.6.2020.

Ravintoloiden sulkemisen yhteydessä eduskunta edellytti ravintoloille rajoitusten kohtuullista kompensointia ja vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä. Hallituksen eduskunnalle esittämässä mallissa on kaksi osaa, joista toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä ja toisella osalla hyvitetään rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa.

Lakia muutettiin eduskuntakäsittelyssä niin, että uudelleentyöllistämisen tukea voi saada myös vuokratyöntekijöiden työllistämiseen. Lisäksi hyvityksen määrän laskentamallia muutettiin niin, että myynnin muutosta arvioitaessa huomioidaan paremmin kausivaihtelut.

Lain voimaantulon edellytyksenä on tukimallin hyväksyntä Euroopan komissiolta. Komissio antoi 28.5.2020 päätöksen ja katsoi, että Suomen ravintoloille myöntämä tuki ja hyvitys ovat linjassa EU:n sisämarkkinoista annettujen sääntöjen kanssa.

Tarkat ohjeet yrityksille tulossa

Yritykset saavat yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten yrittäjän tulee menetellä tuen tai hyvityksen saamiseksi. Ohjeet julkaistaan viimeistään lain voimaantulopäivänä tuen ja hyvityksen myöntämisestä ja maksamisesta vastaavan KEHA-keskuksen verkkosivuilla. KEHA-keskus on elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.

Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.

Uudelleentyöllistämisentuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä. Haku avautuu mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Liisa Huhtala, TEM, p. 050 396 3333