Hyppää sisältöön

Luonnos kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivityksestä komissiolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2023 10.29
Tiedote

Suomi toimitti 30.6.2023 Euroopan komissiolle luonnoksen kansallisen integroidun energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivityksestä. Suomen suunnitelmaan on sisällytetty myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet.

Toimenpiteiden osalta suunnitelma perustuu vuoden 2022 kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan, keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan ja maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan. Siinä on otettu huomioon myös EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kunnianhimon nosto ja puhtaan energian siirtymän nopeuttaminen EU:n 55-valmiuspaketin (Fit for 55) ja REPower-suunnitelman vaikutusten kautta.

Suunnitelmaluonnoksessa esitetään arvio Suomen päätettyjen politiikkatoimien vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöjen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ennakoituun kehityskulkuun aina vuoteen 2040 saakka. Luonnos kattaa kaikki EU:n energiaunionin viisi ulottuvuutta: hiilestä irtautuminen (sisältäen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ja uusiutuvan energian), energiatehokkuus, energiaturvallisuus, energian sisämarkkinat sekä tutkimus, innovointi ja kilpailukyky. 

Lisäksi siinä kuvataan politiikkatoimien vaikutuksia muun muassa energiajärjestelmään, kasvihuonekaasupäästöihin ja nielujen aikaansaamiin poistumiin. Siinä arvioidaan myös suunniteltujen ja olemassa olevien politiikkatoimien vaikutusta tuleviin investointitarpeisiin.

EU on asettanut Suomelle vuotta 2030 koskien kansalliseksi velvoitteeksi vähentää päästökaupan ulkopuolisia kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoden 2005 tasoon verrattuna. Samaan aikaan maankäyttösektorin päästöt tulee pitää laskennallisten nielujen aikaansaamia poistumia pienempinä.

Uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle ei luonnossuunnitelmassa ole määritetty kansallista tavoitetasoa. Suomi arvioi huolella uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteensa hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisten linjausten mukaisesti, kun näitä koskevat direktiivit on saatettu voimaan. Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kansalliset tavoitetasot raportoidaan komissiolle viimeistään energia- ja ilmastosuunnitelman lopullisen päivityksen yhteydessä kesäkuussa 2024.

Komissio seuraa NECPien avulla vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista

EU:n energiaunionin hallintomalliasetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee toimittaa luonnokset suunnitelmiensa päivityksestä komissiolle 30.6.2023 mennessä. Ensimmäiset NECP-suunnitelmat toimitettiin komissiolle vuonna 2019. 

Kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n energia- ja ilmastotavoitteet sekä varmistaa, että unioni etenee kohti puhtaampaa, kestävämpää ja resurssitehokkaampaa energiajärjestelmää. Niissä hahmotellaan, kuinka EU-valtiot aikovat saavuttaa EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuodelle 2030. 

Komissio arvioi luonnossuunnitelmat ja antaa niistä palautteet 31.12.2023 mennessä. Palautteen perusteella muokatut suunnitelmien päivitykset on toimitettava komissiolle 30.6.2024 mennessä. 

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6518
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, p. 029 506 4819
neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, TEM, p. 029 506 4792
erityisasiantuntija Petri Hirvonen, TEM, puh. 0295 047 048