Hyppää sisältöön

Ministeri Mykkäsen pyöreän pöydän keskusteluissa teollisten hiilinielujen mahdollisuudet suomalaisille yrityksille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2024 16.37
Tiedote
Ministeri Kai Mykkänen puolilähikuvassa

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kutsuu kokoon sarjan pyöreän pöydän keskusteluja pohtimaan teollisen hiilenhallinnan mahdollisuuksia, yritysten roolia teknisten hiilinielujen toteuttamisessa sekä sitä, mitä näiden teknisten nielujen nopea ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttää.

Pyöreän pöydän keskustelut kokoavat teolliset toimijat muodostamaan yhteistä tilannekuvaa ja antamaan evästeitä ministeriöiden jatkotyölle. Tavoitteena on koota tehokas verkosto tukemaan EU-tason vaikuttamistyötä ja löytämään kustannustehokkaita kansallisen tason ratkaisuja. 

Teollisuuden toimialaliitoilta ja yrityksiltä haetaan myös näkemyksiä ja ehdotuksia siitä, mihin valtion tulisi erityisesti panostaa ja mitkä ovat keskeisimmät säädöspohjaiset keinot hiilenhallinnan arvonmuodostuksen luomiseen.

Ensimmäinen keskustelu käytiin 31.5.2024 Smolnassa. Tilaisuuteen osallistuivat metsäteollisuuden, energiateollisuuden, teknologiateollisuuden ja metallinjalostuksen toimialaliitot, EK, Bioenergia, Gasgrid, VTT, Stora Enso, UPM, Metsä Group ja keskeisten ministeriöiden edustajat. 

Keskustelua pohjustivat ministerin lisäksi virkahenkilöiden tilannekatsaukset säädöstilanteesta, tulevasta vaikuttamistyöstä ja kansallisten toimien valmistelusta sekä hiilidioksidin varastoinnista ja sen edellyttämistä sopimuksista. Keskustelu osoitti, että teollisen hiilenhallinnan luomat mahdollisuudet on tunnistettu, ja niiden hyödyntämistä pohditaan ja valmistellaan laajasti. Seuraava keskustelu järjestetään jo 5.6. energia-alan yrityksille. 

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa tiedonannot vuoden 2040 ilmastotavoitteesta ja teollisesta hiilenhallinnasta. Ne avaavat polkuja uusille puhtaille ratkaisuille ja hiilensidonnan kehittämiselle. Ministeri Mykkänen totesi tuolloin, että niissä on tunnistettavissa monia Suomen EU-politiikan ennakkovaikuttamisen painopisteitä. 

”Hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi ovat suuria mahdollisuuksia. Suomessa on merkittävä osa Euroopan biogeenisestä hiilidioksidista, joka voidaan tulpata tehtaiden piipuista. Näin talteen otetulle bioperäiselle hiilidioksidille voidaan luoda myös pidemmälle meneviä arvoketjuja yhdessä toisen vahvuutemme eli puhtaan sähköntuotannon kanssa korvaamaan fossiilista hiiltä raaka-aineena", ministeri Kai Mykkänen hahmottaa.

Teollinen hiilensidonta ja talteen otetun hiilidioksidin hyödyntäminen tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillintään, teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen ja uusien markkinoiden luomiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan riittäviä investointeja infrastruktuuriin, lainsäädännön kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Tämän vuosikymmenen aikana tulee keskittyä investointien lisäksi markkinasääntöjen luomiseen ja myös kuljetusinfrastruktuurin kehittämiseen. Tämä sisältää kuljetusta koskevan sääntelyn kehittämisen ja eri kuljetusmuotojen saumattoman yhteistoiminnan varmistamisen. Myös riittävän varastointikapasiteetin varmistaminen ja selkeiden puitteiden luominen varastointiin pääsylle ovat keskeisiä toimenpiteitä.

Lisätiedot:
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Lyydia Ylönen, p. 050 476 1341
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, p. 0295 062 140
erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, TEM, p. 0295 047 235
neuvotteleva virkamies Hanne Siikavirta, YM, p. 0295 250 049