Hyppää sisältöön

Ministerit Lintilä ja Saarikko keskustelevat komissaari McGuinnessin kanssa EU:n kestävän rahoituksen kriteereistä

maa- ja metsätalousministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2021 14.38
Tiedote

Komissaari Mairead McGuinness vierailee Suomessa 10.−12.11. elinkeinoministeri Mika Lintilän ja valtiovarainministeri Annika Saarikon kutsumana. Ministerit keskustelevat komissaarin kanssa EU:n taksonomiasta, eli kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmästä ja etenkin sen energiaan ja metsiin liittyvistä kokonaisuuksista. Komissaari tapaa Helsingissä myös pääministeri Sanna Marinin ja maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän.

Rahoituspalveluista, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission jäsen Mairead McGuinness vierailee Suomessa 10.−13.11. Vierailun teemana on EU-taksonomia, eli luokitusjärjestelmä, jossa määritellään, millaisia rahoituskohteita voidaan pitää ympäristön kannalta kestävinä.

”Ydinvoimalla on tärkeä rooli Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. EU:n taksonomian tulee olla teknologianeutraali, eli sen tulee tarkastella eri vähäpäästöisiä energiamuotoja tasavertaisesti. Taksonomian täytyy kannustaa kestäviin investointeihin ja vauhdittaa vihreää siirtymää”, elinkeinoministeri Lintilä sanoo. 

EU:ssa ei ole vielä tehty päätöstä siitä, luokitellaanko ydinvoima rahoituskriteereissä ympäristön kannalta kestäväksi energiantuotannoksi. Euroopan komission kesällä antamassa säädöksessä, joka on parhaillaan neuvoston tarkasteltavana, ei ollut ydinvoimaa koskevia kriteerejä. Suomessa ydinvoimalla on ratkaiseva rooli hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiselle energiantuotannossa. Siksi on tärkeää, että komissio antaisi täydentävän delegoidun säädöksen ja ydinenergiaa koskevat arviointikriteerit mahdollisimman pian.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko pitää komissaari McGuinnessin vierailua mahdollisuutena tuoda esiin suomalaista osaamista energia- ja metsäsektoreilla ja keskustella kestävän rahoituksen merkityksestä.

”Kestävän rahoituksen tavoite pääomien ohjaamisesta kestäviin kohteisiin on oikea. Samalla rahoituksen kriteerien on oltava helppokäyttöisiä, ymmärrettäviä ja yksitulkintaisia ja sovelluttava erilaisille yrityksille. Jos näin ei ole, taksonomia ei käytännössä tue kestävän rahoituksen tavoitteita. On tärkeää, että kriteerejä valmistellaan tiiviissä yhteistyössä jäsenmaiden kanssa”, valtiovarainministeri Saarikko painottaa. 

Komissaari tapaa myös pääministeri Marinin ja maa- ja metsätalousministeri Lepän sekä vierailee suomalaisessa metsässä ja Olkiluodossa

Komissaari tapaa vierailun yhteydessä myös pääministeri Sanna Marinin ja maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän. Pääministerin ja komissaari McGuinnessin keskusteluissa käsitellään kestävän rahoituksen kriteerien merkitystä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden edistämisessä metsätaloudessa ja energiantuotannossa.

Metsillä ja metsäteollisuudella on keskeinen rooli biopohjaiseen kiertotalouteen siirtymisessä. Suomi on painottanut, että metsätaloustoimia koskevien taksonomiakriteerien tulisi hyödyntää olemassa olevia käsitteitä ja vaatimuksia ja niiden tulee olla helposti vietävissä myös käytäntöön. Kriteerien on myös kunnioitettava metsiä ja metsätaloutta koskevan päätösvallan kuulumista jäsenmaille.  

Ministeritapaamisten lisäksi komissaari vierailee Eurajoella tutustuen Olkiluodon ydinvoimalaitokseen sekä rakenteilla olevaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen Posivan Onkalossa. Hän tutustuu myös suomalaiseen kestävään metsätalouteen ja metsien hoitoon ja käyttöön.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, TEM, p. 050 516 2868 
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 0295 047 171
erityisasiantuntija Katja Tuokko, TEM, p. 050 465 5533
valtiovarainministerin erityisavustaja Petra Schulze Steinen, VM, p. 040 671 7278
pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, VNK, p. 050 468 5949

Annika Saarikko Jari Leppä Mika Lintilä Sanna Marin