Hyppää sisältöön

Toimialojen vähähiilitiekarttojen päivitykset vastaavat ajan haasteisiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2024 11.56
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2023 toimialojen kanssa vähähiilisyystiekarttojen päivitystyön. Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2020 tiekartat päivitetään vastaamaan toimialojen ja yritysten muuttunutta toimintaympäristöä ja teknologista kehitystä. Tälläkin kertaa 14 toimialaa on selvittänyt määrätietoisesti polkuja vähähiilisyyteen.


Valmistuneita ja valmistuvia tiekarttapäivityksiä tarkasteltiin 6.6.2024 työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä julkistusseminaarissa, jonka avasi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

”Tiekarttatyö näyttää puhtaan sähköntuotannon kerrannaisvaikutukset päästövähennyspoluissa. Vetytalouden rooli näyttää korostuvan tiekartoissa entisestään. On hienoa, että nykyisten investointisuunnitelmien yhteenlaskettu kapasiteetti viitoittaa tietä siihen, että Suomi voi olla vetytaloudessa johtavassa asemassa Euroopassa läpi koko arvoketjun. Suunnitelmien runsaus ei silti ole tae, että hankkeet etenevät. Tarvitaan ennen kaikkea konkreettisia investointeja”. ministeri kannusti.

”Tiekarttaprosessista odotan mielenkiinnolla viitteitä myös siitä, onko löydettävissä uutta synergistä yhteistyötä toimialojen välille. Älykkään energiajärjestelmän luominen on teema, josta odotan kuulevani enemmän. Lisäksi odotan kiinnostuneena toimialojen näkemyksiä teknisten nielujen ja etenkin bioperäisen hiilidioksidin talteenoton potentiaalista Suomessa”, ministeri Mykkänen summaa. 

Vähähiilisyystyö perustuu toimialojen ja yritysten vapaaehtoisuuteen. Se edistää toimialan sisäistä vuoropuhelua ja vauhdittaa toimialojen välistä yhteistyötä kestävyyshaasteiden ratkomiseksi. Tällainen toteutus varmistaa sen, että alan yritykset kokevat ne omikseen ja voivat niihin aidosti sitoutua. Mukana työssä ovat olleet kaikki päästöjen vähentämisen kannalta oleelliset toimialat. 

”Vähähiilitiekarttojen päivitys jatkaa toimialaliittojen ja ministeriön välistä erinomaista ja tuloksellista yhteistyötä päästöjen vähentämiseksi ja puhtaan siirtymän investointien vauhdittamiseksi”, toteaa teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Päivitysten uusia teemoja sähköistyminen, vetytalous ja digitalisaation merkitys 

Energiasiirtymä ja geopoliittiset muutokset muokkaavat yritysten toimintaympäristöä ennen näkemättömällä vauhdilla. Tiekartat kuvaavat toimialojen polkuja kohti vähähiilisyyttä. Niiden avulla toimialat voivat esittää näkemyksensä kehityksestään ja mahdollisuuksista muuttuvassa maailmassa.

Päivityksissä on tunnistettu uusia tietotarpeita erityisesti tekoälyn, osaamistarpeiden, hiilikädenjäljen ja kriittisten raaka-aineiden saatavuuden kannalta. Ennakkotietojen mukaan useissa tiekartoissa nousee teemoina esille sähköistyminen ja siihen nivoutuen vetytalous sekä digitalisaatio. Osa aloista on tarkastellut myös yritysten arvoketjun päästöjä (ns. scope 3-päästöt). Tämä tarkastelu on yhä vahvemmin tuonut esille toimialojen yhteistyön tärkeyden.  Lisää eri toimialojen nostoja löytyy tämän tiedotteen liitteenä olevasta tiivistelmästä.

Tiekartat tarjoavat hallinnolle arvioita toimialojen tulevasta kehityksestä. Niiden avulla saadaan myös tarkempi käsitys tarvittavien toimien mittakaavasta, kustannuksista ja edellytyksistä sekä lisätään tietoisuutta hiilineutraaliuden tarjoamista mahdollisuuksista. Ne ovat kansainvälisesti ainutlaatuinen tapa käydä vuoropuhelua elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välillä. Tiekartat tukevat politiikkavalmistelua, kun tuloksia hyödynnetään energia- ja ilmastostrategian ja teollisuuspoliittisen strategian valmistelussa.

Valtiolle tiekartat antavat arvioita toimialojen kehityksestä, mikä helpottaa etsittäessä politiikkakeinoja päästöjen vähentämiseksi, kohdennettaessa tutkimus- ja kehittämisrahoitusta ja osoitettaessa vähähiiliratkaisujen tarjoaman viennin ja kansainvälisen kasvun potentiaalin.

Toimialat julkaisevat päivityksensä kesällä ja alkusyksynä – Kahdeksan julkistaa 11.6. mennessä

Tavoite on, että päivitykset saataisiin pääosin valmiiksi kesään 2024 mennessä. Oman tiekarttansa ovat jo julkaisseet Energiateollisuus (16.5.), Teknologiateollisuus (5.6.) ja Palta (5.6.) ja Bioenergia (6.6.). Seuraavana on vuorossa Sahateollisuus (7.6.), Kaupan liitto (10.6.), Rakennusteollisuus (11.6.) ja Elintarviketeollisuusliitto (11.6.).  

Muut mukana olevat toimialat Kemianteollisuus, Metsäteollisuus, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Suomen Tekstiili & Muoti, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK julkaisevat päivityksensä myöhemmin.

Toimialojen päivitetyt tiekartat löytyvät julkaisunsa jälkeen kootusti työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelusta Vähähiilisyystiekarttojen päivittäminen 2024 -sivulta

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, p. 050 365 3412 (energiaosasto)
teollisuusneuvos Antti Valle, TEM, p. 0295 060 140 (innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto) 
erityisasiantuntija Katja Tuokko, TEM, p. 0295 047 660