Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäälliköksi 12 hakijaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2024 14.31
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriössä on täytettävänä ministeriön yhteinen, energiaosastolle sijoitettu osastopäällikön virka 1.1.2025 lukien. Virka täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Virkaa ovat hakeneet:


Bilen Sirviö, Matti
Huttunen, Riku
Juhola, Katariina 
Kotola, Sakari
Kyllönen, Martti 
Leppänen, Pekka
Paukkunen, Samu 
Räsänen, Ilkka
Tossavainen, Seppo
Vatanen, Juha
Vestama, Mikael
Virtanen, Sami-Pekka 

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii energiapolitiikasta vastaavana viranomaisena ja ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon koordinoijana sekä yhteensovittaa ja kokoaa pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman. Energiaosaston vastuutehtäviä ovat energiamarkkinoiden ja energian toimitusvarmuuden kehittäminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen sekä päästökaupan toimeenpano ja ydinenergian käytön valvonta.

Osastopäällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää energiaosaston toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja yhteistoimintaa edistävällä tavalla. Osastopäällikön ja osaston vastuulle kuuluvista tehtävistä säädetään tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksessä (826/2020). Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Hakuaika päättyi maanantaina 10.6.2024 kello 14.00. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.

Lisätiedot:
henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, TEM, p. 029 504 7988