Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työntekijöiden puhallutukset aluksilla mahdollistava lainsäädäntö tulee voimaan 1.9.

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 11.16
Tiedote

Jatkossa työnantaja voi tietyin edellytyksin määrätä työntekijöitä puhalluskokeisiin aluksilla ja losseilla. Muutos edistää työnantajan ja aluksen päällikön mahdollisuuksia huolehtia turvallisuudesta. Tasavallan presidentti vahvisti muutokset merityösopimuslakiin 22.6.2022.

Työnantaja voi uuden sääntelyn nojalla velvoittaa yleiseen puhalluskokeeseen ne aluksen työntekijät, jotka päihtyneenä työskennellessään voisivat vaarantaa muiden aluksella olevien henkilöiden hengen, terveyden tai työturvallisuuden taikka aluksen tai ympäristön turvallisuutta. Yleiset puhallutukset on mahdollista järjestää pistokokeina tai säännönmukaisesti esimerkiksi aina työvuoron alussa.

Myös yksittäinen työntekijä voidaan määrätä puhalluskokeeseen silloin, kun hänen perustellusti epäillään olevan päihtynyt.

Puhalluskokeella voidaan selvittää, onko työntekijä alkoholin vaikutuksen alaisena työajalla. Puhalluskokeet ennaltaehkäisevät alkoholinkäytöstä aiheutuvia turvallisuusriskejä merityön erityisolosuhteissa. Sääntely koskee myös losseja, jotka eivät kuulu merityösopimuslain soveltamisalaan.

Puhalluskokeiden edellytyksenä päihdeohjelman laatiminen

Jotta työntekijöitä voidaan velvoittaa puhalluskokeisiin, työnantajan on laadittava päihdeohjelma. Puhalluskokeiden käyttöönottoon liittyy myös yhteistoimintaa ja henkilöstölle tiedottamista koskevia velvoitteita. Lisäksi työnantajan on huolehdittava asianmukaisista menettelytavoista puhalluskokeiden järjestämisessä. 

Muutokset tulevat voimaan 1.9.2022.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, TEM, p. 029 506 4207
 

 
Sivun alkuun