Hyppää sisältöön

Työryhmä laatii ohjelman edistämään biokaasun tuotantoa ja käyttöä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2019 12.53
Tiedote
Palopuron biokaasulaitos. Kuva: Ilari Pousi

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.10.2019 työryhmän valmistelemaan kansallista biokaasuohjelmaa. Sen avulla edistetään toimia fossiilisia polttoaineita korvaavan biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseksi Suomessa. Työryhmän raportin on määrä valmistua viimeistään tammikuussa 2020.

Kansallisen biokaasuohjelman laatiminen on kirjattu pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan perustelulla, että sen avulla otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään ilmastotavoitteisiin pääsyä.   

Maatalouden biomassoilla on erityisen tärkeä rooli biokaasutuotannon lisäämisessä. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös ravinnekierron toimenpidekokonaisuus, jolla edistetään kierrätyslannoitevalmisteiden markkinoiden kehittämistä, jonka avulla tehostetaan myös ravinteiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja materiaalitehokkuutta sekä vähennetään ilmasto- ja vesistöpäästöjä.

Hallitusohjelman mukaan tavoitteiden saavuttamiseksi käyttöön otetaan ravinnekiertoon perustuva biokaasun tuotantotuki. Biokaasuinvestointien lisäksi tuetaan myös uusia lannankäsittelytekniikoita sekä järkevöitetään biokaasulaitosten sääntelyä mm. luvituksen ja energian ulosmyynnin osalta.

Kestävästi tuotettu biokaasu sisällytetään biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin ja biokaasun jakeluverkon laajennuksia tuetaan hyödyntäen EU:n rahoituspotentiaalia. Lisäksi biokaasulle konvertoidut traktorit tulee saada rekisteröidä tieliikennekäyttöön.

Työryhmän puheenjohtaja on TEM:n energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen. TEM:n lisäksi työryhmässä on edustus neljästä muusta ministeriöstä (MMM, YM, LVM ja VM). Työryhmän pysyvät asiantuntijat ovat Bioenergia ry:stä, Energiateollisuus ry:stä, Envitecpolis Oy:stä, Gasum Oy:stä, Luonnonvarakeskus Lukesta, MTK ry:stä, SEO:sta, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä, Suomen Kaasuyhdistys ry:stä ja Suomen ympäristökeskus Sykestä. Työryhmän jäsenten ja pysyvien asiantuntijoiden lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään vähintään yksi kuulemistilaisuus.

Työryhmän raportin tulee kuvata nykytila, merkittävimmät biokaasun laajamittaisen tuotannon ja käytön hidasteet ja esteet sekä ehdotukset näiden ratkaisemiseksi ja hallitusohjelman kirjausten toimeenpanemiseksi. Työssä tulee ottaa huomioon erityisesti hajautetun ja pienen mittakaavan biokaasutuotannon edistäminen.

Työryhmän raportti suosituksineen esitellään ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle. 

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 050 502 1235