Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asema paranee

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriöulkoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2021 16.43
Tiedote

Uusi laki vahvistaa luonnontuotteiden kerääjien oikeudellista asemaa ja määrittelee yritysten velvollisuudet nykyistä tarkemmin ja velvoittavammin. Samalla marjanpoimijoiden ansaintamahdollisuudet paranevat ja yritysten kilpailutilanne tasapuolistuu, mikä vahvistaa alan kestävän kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asema on ollut lainsäädännössä aiemmin pitkälti sääntelemätön, koska heidän ei ole katsottu olevan työsuhteessa, vaan toimivan eräänlaisina yrittäjinä. 

Syksystä 2014 lähtien viranomaisten ja luonnontuotealan yritysten välillä on sovellettu luonnontuotteiden poiminnan aiesopimusmenettelyä. Aiesopimusmenettelyn myötä kerääjien olosuhteet ja ansiomahdollisuudet ovat parantuneet. Ongelmana on silti ollut aiesopimuksen heikko velvoittavuus ja menettelyn hidas reagointi epäkohtiin.

Kerääjiä ei saa veloittaa rekrytoinnista tai perehdyttämisestä

Kesäkuun 14. päivänä voimaan astuva laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta säätää luonnontuotteiden kerääjien oikeudet, luonnontuotekeruualan toimijoiden velvollisuudet ja niiden noudattamisen valvonnan sekä laiminlyönnin seuraamukset. Luonnontuotteita ostavien yritysten velvollisuudet ovat suurelta osin samat kuin nykyisin noudatettavassa aiesopimuksessa, mutta tarkemmat ja velvoittavammat.

Erona aiempaan on myös, että uuden lain mukaan on ehdottomasti kiellettyä veloittaa kerääjiä rekrytointiin liittyvistä palveluista sekä perehdyttämisestä. Tämä parantaa merkittävästi ulkomailta kutsuttavien kerääjien oikeusasemaa. Alan toimijoilla on lisäksi yhteistoimintavelvoite keruutuloksen parantamiseksi.

Yritysten luotettavuutta arvioidaan jatkossa tarkemmin

Uuden lain mukaan luonnontuotekeruualan toimijan tulee olla luotettava. Luotettavuuden arviointiin vaikuttaa se, onko elinkeinotoiminnassa noudatettu lain säännöksiä. Lisäksi tarkistetaan, että verot ja maksut on hoidettu asianmukaisesti ja että toimijalla on taloudelliset edellytykset toimintaansa. 

Luotettavuuden arviointiin voidaan käyttää Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön tuottamia velvoitteidenhoitoselvityksiä. Ellei toimija ole luotettava, hän ei voi kutsua maahan kerääjiä tai tarjota heille majoitusta ja keruuvälineitä ostaakseen heiltä luonnontuotteita. Laki ei muuten vaikuta luonnontuotteita ostavien yritysten asemaan tai velvollisuuksiin.

Työsuojeluviranomainen valvoo lain noudattamista

Työsuojeluviranomainen valvoo lain noudattamista, jos valvonta ei kuulu muun toimivaltaisen viranomaisen vastuulle. Työ- ja elinkeinotoimistot sekä työsuojeluviranomaiset vastaavat neuvonnasta.

Laki ei koske luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten maahantuloa tai maassa oleskelun edellytyksiä. Lakia sovelletaan, kun kyse ei ole työsuhteessa tehtävästä työstä. Jos kyse on työsuhteessa tehtävä työ, sovelletaan työlainsäädäntöä samoin kuin nykyään. 

Hallitus esitti 3.6.2021, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 4.6.2021 ja se astuu voimaan 14.6.2021.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 8022 tai sposti olli.sorainen(at)tem.fi
johtaja Janne Marttinen, Verohallinto – harmaan talouden selvitysyksikkö, p. 029 512 6066 tai sposti janne.marttinen(at)vero.fi
valvontajohtaja Arto Teronen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 029 516 3493 tai sposti arto.teronen(at)stm.fi
 

 
Sivun alkuun