Hyppää sisältöön

Utajärven aurinkopuistohanke allekirjoitti ensimmäisenä tukisopimuksen EU:n toimeenpanovirasto CINEA:n kanssa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2024 13.29
Tiedote
Aurinkopaneeleita niityllä

Oulun Seudun Sähkön Utajärven aurinkopuistohanke on allekirjoittanut ensimmäisenä suomalaisena hankkeena EU:n uusiutuvan energian rahoitusmekanismin mukaisen avustussopimuksen Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA:n kanssa.

Utajärvelle rakennettava aurinkosähköpuisto valikoitui viime syksynä CINEA:n järjestämässä kilpailutuksessa seitsemän muun hankkeen kanssa rahoitusohjelmaan, jolla tuetaan 40 miljoonalla eurolla Suomeen sijoittuvia aurinkosähköhankkeita.

Utajärven Loukkaanaron aurinkopuistohanke eteni rahoitusohjelman ensimmäisenä hankkeena allekirjoitukseen saakka. CINEA:n mukaan muiden tarjouskilpailussa voittaneiden hankkeiden avustussopimukset allekirjoitetaan lähiviikkoina.

CINEA:n välittämällä osarahoituksella Loukkaanarolle rakennetaan 20 megawatin aurinkosähköpuisto. Se sijoittuu noin 25 hehtaarin peltoalueelle, jonne tulee 30 000 aurinkopaneelia. Aurinkopuisto tuottaa sähköenergiaa noin 20 000 megawattituntia vuodessa. Oulun Seudun Sähkön mukaan puiston on suunniteltu valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä. Tukiehtojen mukaan puiston tulee olla valmiina ja käytössä 24 kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta.

Kahdeksan Suomeen sijoittuvan aurinkoenergiahankkeen kokonaiskapasiteetti on 282,77 MW. Niiden saama yhteensä 40 miljoonan euron tuki rahoitetaan EU:n uusiutuvan energian rahoitusmekanismin kautta, mutta tuen maksajana on Luxemburgin valtio. Suomen ja Luxemburgin välinen sopimus rahoituksesta oli ensimmäinen EU:n jäsenvaltioiden välinen sopimus rahoitusmekanismin hyödyntämisestä. Sopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2023, jonka jälkeen CINEA järjesti Suomea koskevan aurinkoenergiahankkeiden kilpailutuksen.

Rahoitusmekanismissa EU tarjoaa jäsenvaltioille komission hallinnoiman väylän yhteishankkeiden toteuttamiseen. Mekanismissa ”maksava jäsenvaltio”, tässä tapauksessa Luxemburg, saa rahoituksensa vastineeksi tilastollisina siirtoina 80 prosenttia mekanismista rahoitettavien hankkeiden uusiutuvan energian tuotannosta 15 vuoden ajan. ”Isäntävaltio”, eli tässä tapauksessa Suomi, sallii mekanismista rahoitettavien hankkeiden rakentamisen omalle alueelleen ja saa näin tuotetun energian ja investoinnit. Tuettaviin hankkeisiin sovelletaan kaikilta osin kansallista lainsäädäntöä.

Euroopan komissio ja CINEA hoitavat hankehaun, maksatukset ja muut käytännön asiat suoraan hankekehittäjien kanssa. Suomessa rahoitusmekanismin yhteysviranomainen on työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Outi Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 016 ja outi.vilen(at)gov.fi
Jukka Kaarre, johtaja, aurinkovoima, Oulun Seudun Sähkö, p. 040 823 1415 ja jukka.kaarre(at)oss.fi