Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvosto asetti siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2019 12.11
Uutinen

Valtioneuvosto on asettanut siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2019-30.4.2022. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii työmarkkinaneuvos Teija Felt ja varapuheenjohtajana asiantuntija Satu Ylikorpi työ- ja elinkeinoministeriöstä

Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet:

Sotilaslakimies Katja Wallin
(Asevelvollisuusalan johtaja Vesa Tohkanen)
Pääesikunta
 
Vanhempi osastoesiupseeri Jyri Kopare
(Ylitarkastaja Janne Torvinen)
puolustusministeriö

Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen
(Johtava talousasiantuntija Viola Malmberg)
Kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA), Siviilipalveluskeskus

Johtava työmarkkina-asiantuntija Sanna Tonteri
(Työmarkkina-asiantuntija Mikko Rantala)
Helsingin kaupunki

Pääsihteeri Juho Kärkkäinen
(Hallituksen jäsen Olli Puumalainen)
Varusmiesliitto ry

Esa Noresvuo
(Samuel Metsänen)
Aseistakieltäytyjäliitto ry

Neuvottelukunta toimii TEM:n apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja suunnittelussa

Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa, ohjaa ja kehittää siviilipalvelusta. Siviiliasian neuvottelukunta tukee ministeriötä tässä työssä. Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • toimia yhteydenpitoelimenä siviilipalveluksen ja asevelvollisuuslain (1438/2007) mukaisen palveluksen järjestämisestä huolehtivien viranomaisten välillä
  • seurata siviilipalveluksen ja täydennyspalveluksen toimeenpanoa
  • antaa lausuntoja ja tehdä ehdotuksia siviilipalveluksen ja täydennyspalveluksen kehittämisestä.

Lisätiedot:
asiantuntija Satu Ylikorpi, TEM, p. 0295 047 238

 
Sivun alkuun