Hyppää sisältöön

Lausuntopalautteen mukaan muokattu lakiesitys rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä etenee

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2022 14.25
Uutinen

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva lakiesitys keräsi 131 lausuntoa, joiden perusteella lakiesitystä on nyt muutettu. Hallituksen esitys viimeistellään siten, että se annettaisiin eduskunnalle syyskuun puolessa välissä.

Useampi lausunnonantaja moitti lausuntoajan ajoittumista kesäaikaan. Lakiesityksellä on budjettivaikutuksia, mikä asettaa käsittelylle kireämmän aikataulun. – Ajoitus ei ollut ministeriönkään kannalta toivottava, ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen toteaa. – Pidensimme lausuntoaikaa kahdella viikolla minimistä, mutta tiedämme aikataulun silti aiheuttaneen haasteita erityisesti kunnissa. Hyvän lakiesityksen tekemisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että saimme kuitenkin kiitettävän määrän lausuntoja, Rautiainen kiittää.

Lakiesitystä ja uudistuksen tavoitteita kannatettiin, mutta lausunnoissa annettiin myös hyvin monipuolisia huomioita, joiden perusteella lakiesitystä kehitetään. Siitä supistetaan osia, joiden sisällöstä säädetään jo muussa lainsäädännössä, kuten laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ja tiedonhallintaan liittyviin vastuisiin ei tehty muutoksia. Järjestelmästä vastaa Suomen ympäristökeskus, ja tiedoista niiden alkuperäinen tuottaja.  

Lausunnoissa otettiin kantaa uuteen järjestelmään tallennettaviin tietoihin. Osin toivottiin rajauksia, osin taas kaivattiin mukaan laajempia ja pidemmältä ajalta olevia tietoja. Ensivaiheessa vuonna 2024 tiedot tulevat olemaan sellaisia, joita julkishallinto käyttää lakisääteisessä toiminnassaan. Lausuntopalautteessa esitettiin huolta tietosuojasta ja -turvasta. Valtakunnallinen keskitetty tietojärjestelmä yhtenäistää paitsi tietosuojakäytäntöjä, myös vahvistaa tietoturvaa ja kansallista turvallisuutta.

Resurssit ja vaikutukset nousivat esiin lausunnoissa

Palautteen perusteella lain hyötyjä ja vaikutuksia on tuotava kirkkaammin esille, mikä nousi esiin myös tietojärjestelmää rakentavan Ryhti-hankkeen väliarvioinnissa. Erityisesti kunnat olivat huolissaan heille koituvasta taakasta. – Uudistusvaiheessa lisätyötä tulee, mutta kunnat eivät jää yksin muutoksessa, Juhana Rautiainen lupaa. Hallitusohjelman mukaisesti kunnille korvataan kertyneet kustannukset. – Hyödyt näkyvät pidemmän ajan kuluessa ja makrotasolla, mutta myös yksittäinen kuntalainen saa jatkossa helpommin tietoa, muun muassa tilanteessa, jossa hoitaa toisella paikkakunnalla asuvien vanhempien asioita, Rautiainen kertoo.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on peilattu tietovaranto, mikä tarkoittaa sitä, että kunnat päivittävät tietojaan omiin järjestelmiinsä, jotka työntävät aina ajantasaisen tiedon rakennetun ympäristön tietojärjestelmään teknisen rajapinnan avulla. Muutos tapahtuu kuntien nykyisin käyttämissä ohjelmistoissa, jotka järjestelmätoimittajat päivittävät uusien vaatimusten mukaisiksi.  

Lisätiedot

Juhana Rautiainen
ohjelmapäällikkö
[email protected]
p. 0295 250 075

Jaakko Rastas
erityisasiantuntija
[email protected]
p. 0295 250 217