Hyppää sisältöön

Ota kantaa asema- ja yleiskaavan tietomalleihin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2020 10.13
Uutinen

Asema- ja yleiskaavojen tietomalleista on tehty ensimmäinen versio, johon toivotaan kommentteja. Parhaillaan laaditaan tietomalleja, joiden mukaisina kaavat tullaan tulevaisuudessa tallentamaan uuteen tietojärjestelmään. Tietojärjestelmää laatii ympäristöministeriön Ryhti-hanke.

Tietomallin tarkoituksena on kuvata mahdollisimman osuvasti ja ymmärrettävästi asema- ja yleiskaavan keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Valtakunnallisesti yhteneväinen kaavan käsitemalli ja sanasto helpottavat rakennetun ympäristön tietojen käyttöä. Niiden avulla voidaan varmistaa, että käsitteitä käytetään kaikkialla samassa merkityksessä.

Käynnissä on syksyn toinen kysely, jossa kerätään palautetta käsitemallin kehitetystä versiosta, siihen liittyvistä termeistä sekä tietomallissa sovellettavista koodistoista.

Kysely on auki 11.11.2020 asti.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Sakari Jäppinen, ympäristöministeriö, [email protected]
Ilkka Rinne, projektipäällikkö, Spatineo Oy, [email protected]