Hyppää sisältöön

Oulu kehittämässä tietomallipohjaista kaavoitusta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.4.2023 11.12

Oulun kaupunki vetää KAATIO-hanketta, joka kehittää ratkaisuja tietomallipohjaiseen kaavoitukseen yhdessä ohjelmistotalojen ja kuntien kanssa. Työ tulee palvelemaan laajempaa joukkoa, kun uudet ratkaisut pääsevät lopulta käyttöön valtakunnallisessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä.

KAATIO on yhteiskehityshanke, jossa luodaan kaikkiin Suomen kuntiin kyvykkyyttä tuottaa asema- ja yleiskaavaa Ryhti-hankkeen valtakunnallisen tietomallin mukaisena. Hankkeessa on mukana Kuntaliitto ja 15 kuntaa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti eri ohjelmistotoimittajien kanssa, jotta kuntien kaavoituksessa käytettäviin ohjelmistoihin saadaan tarvittavat muutokset.

”Yhteistyö ohjelmistotoimittajien kanssa on ollut tehokasta. Toimittajia on Suomessa vain vajaa kymmenkunta, joista meillä on, yhtä lukuun ottamatta, kaikki tässä mukana. Heidän kauttaan voimme tehokkaasti vaikuttaa siihen, että kaikki Suomen kunnat saavat käyttöönsä uudet, tarvittavat tietomallipohjaiset toiminnallisuudet", Oulun kaupungin yleiskaavasuunnittelija Virpi Haverinen kertoo.

Työ vaatii vankkaa osaamista eri aloilta. Kaavoittajien ja ohjelmistotoimittajien lisäksi mukana on muun muassa myös paikkatieto- ja teknisiä asiantuntijoita.

"Kaavoittajana asiantuntemuksemme liittyy maankäytön suunnitteluun, kun taas tekniset työkalut ja välineet ovat muiden asiantuntijoiden vastuulla. Meillä on kattavat tietojärjestelmät, jotka tarjoavat hyvät pohjatiedot ja analyysit maankäytön suunnitteluun. Kaavoituksen prosesseja on aika vaikea automatisoida tai uudistaa täysin, vaikka tekoälyn tulosta puhutaan. Kaavoittajaa tarvitaan silti edelleen arvioinnissa ja sisällön muodostamisessa", Oulun kaupungin yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen uskoo.
 
”Meillä Oulussa sähköiset työvälineet liittyvät maankäytön suunnittelussa pitkälti paikkatietoanalyyseihin, joiden pohjalta voidaan arvioida maankäyttöratkaisuja. Hyvällä tasolla ovat myös 3D-kaupunkimallinnukset, joita käytetään pienialaisemmissa hankkeissa asemakaavoituksessa”, Paajanen kertoo.

”Tietomallien käyttöön kaavoituksessa halutaan edetä tulevaisuudessa, ja hanke on ollut kunnille ja yrityksille turvallinen paikka kehittää siihen yhdessä ratkaisuja. Asenteissa näkee sen, että tässä ei tehdä työtä vain oman kunnan hyväksi, vaan arvokasta, yhteistä kehitystyötä kaikkia Suomen kuntia varten”, Paajanen toteaa.

Haasteetta KAATIO-hankkeelle on tuonut, että samanaikaisesti on kehitetty myös kansallista tietomallia.

”Avoimia kysymyksiä on toki vielä, miten muutos vaikuttaa esimerkiksi päätöksentekoon ja vuorovaikutukseen. Näissä todennäköisesti tarvitaan edelleen myös selkeitä karttaesityksiä”, Paajanen sanoo.

Kaavoituksen digitaalinen kehitys pitkällä Oulussa – ja Suomessa

Oulussa arvioidaan, että Suomessa on kaavoituksen digitaalisen kehityksen saralla hyvä lähtötaso, ja kansallisen tason hankkeissa täällä ollaan jo edellä monia muita maita.

”Muualla Euroopassa on kehitetty toki vastaavanlaisia markkinaehtoisia ratkaisuja, mutta ei vielä kansallisella tasolla kuten nyt meillä tehdään”, Virpi Haverinen arvioi.

Oulun kaupunki on hyvällä tasolla digimurroksessa, jota kaupungin tason digilinjaukset ohjaavat. Oulun vahvuudet kaupunkitason digitalisaation edistämisessä on huomattu myös kansainvälisesti. Tuore kaupunginjohtaja Seppo Määttä on valittu puheenjohtajaksi Euroopan kaupunginjohtajien Mayors' Digital Assembly -yhteisöön. Valintaan vaikuttivat Oulun vahvat näytöt erityisesti ICT- ja terveysteknologiainnovaatioiden syntypaikkana.

”Tärkeää on, että innovaatiotoiminta, talous ja osaaminen vahvistuvat, mutta samaan aikaan kaikki pidetään kehityksen kyydissä mukana. Oulun on hyvä hyödyntää mahdollisuutensa toimia edelläkävijänä digitalisaation edistämisessä”, Seppo Määttä tähdentää.

KAATIO-hanke on rahoitettu valtiovarainministeriön myöntämällä digikannustinavustuksella lokakuun 2023 loppuun asti. Teknisenä  asiantuntijana hankkeessa on toiminut Spatineo Oy ja projektipäällikkönä Pilvi Nummi Asiantuntijat n+1 -yrityksestä.