Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön digitalisaatio sai vauhtia hallituksen MRL-päätöksestä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2022 10.40
Uutinen

Hallitus sopi viime viikolla maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen jatkosta. Ryhti-hanke jatkuu pääpiirteissään entisten suunnitelmien mukaisesti. Uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä avautuu vaiheittain vuonna 2024, jolloin myös uusi lainsäädäntö astuu voimaan.

Viimeviikkoisen päätöksen mukaan tällä hallituskaudella eduskuntaan viedään hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan. Lisäksi nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia on tarkoitus muuttaa niin, että lakiin lisätään alueidenkäytön digitaalisuutta koskevat säännökset. Jatkossa rakentamisessa ja alueidenkäytössä, kuten kaavoituksessa, syntyvät tiedot tuotetaan yhtenäisessä digitaalisessa muodossa ja tallennetaan uuteen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Ryhti-hanke toteuttaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja siihen liittyvät yhteiset tietomallit. Lisäksi hanke varmistaa, että rakennetun ympäristön tiedot ovat jatkossa koneluettavia.

Päätöksellä MRL-uudistuksen jatkosta ei ole merkittäviä vaikutuksia Ryhti-hankkeen toteutukseen. Rakennetun ympäristön digitalisaatio etenee rivakasti niin rakentamisen kuin alueidenkäytön puolella.  

Muutokset Ryhti-hankkeessa liittyvät ennen kaikkea yhteentoimivuustyössä ja tietomalleissa käytettyihin termeihin, jotka muutetaan vastaamaan uuden rakentamislain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen termejä. Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallin tekemistä jatketaan, vaikka kaupunkiseutusuunnitelman toimittaminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tulee olemaan vapaaehtoista. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ei myöskään velvoiteta toimittamaan kunnan maapoliittista ohjelmaa ja yhteenvetoa.

Rakentamislakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia koskevan hallituksen esityksen lisäksi ympäristöministeriö valmistelee lainsäädäntöä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tarpeisiin. Tämän niin sanotun RYTJ-lain lausuntokierros käynnistynee toukokuussa 2022.   

Hallituksen esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä 2022, ja lait tulisivat voimaan 1.1.2024, jolloin myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmä avautuu käyttäjille.

Lisätiedot

Jaakko Rastas
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
[email protected]
​​​​​​​p. 0295 250 217