Hyppää sisältöön

Hakuilmoitus
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kumppanitestaukseen haetaan kuntia ja maakuntien liittoja

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2023 9.40

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöstä avustusta tiedonhallinnan uudistamiseen, jota tehdään osana rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kumppanitestausta. Testauksen tavoitteena on varmistaa, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmä toimii käyttäjille kuten pitää. Testauksessa varmistetaan, että järjestelmät toimivat sujuvasti osana rakennetun ympäristön prosesseja muun muassa rakennusvalvonnassa ja kaavoituksessa. Avustushaku on auki kunnille 5.5.–31.8.2023 ja maakuntien liitoille 15.5.–31.8.2023. Hakijoille järjestetään infotilaisuus 15.5.2023 klo 13-14.

Mitä kumppanitestauksessa tehdään

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää tehdään paraikaa Suomen ympäristökeskuksen johdolla. Kumppanitestauksessa kunnat ja maakuntien liitot testaavat yhdessä tietojärjestelmätoimittajiensa kanssa Syken esittämiä teknisiä ratkaisuja ja antavat niistä palautetta. Erityisesti kokeillaan, miten kuntien ja maakuntien liittojen käyttämistä järjestelmistä luodaan toimivia yhteyksiä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Testattavia yhteyksiä on sekä rakentamista että kaavoitusta koskevissa toiminnoissa.

Testaajakunnat ja -maakunnat pääsevät vaikuttamaan tuleviin tiedonhallinnan prosesseihin. Ne saavat etunenässä tukea vaadittavien rajapintojen toteuttamiseen ja nykyisten tietojen muokkaamiseen. Avustushaku avataan myöhemmin myös muille kunnille ja maakunnille.

Mitä aineistoa testataan ja mitä testaajalta vaaditaan

Testaus tapahtuu todellisella datalla ja oikeissa, käytössä olevissa tai käyttöön tulevissa järjestelmissä. Tieto kuitenkin sekoitetaan niin, ettei se sisällä henkilötietoja. Testauksessa käytettävän aineiston tulee olla kansallisessa tietomallimuodossa tai muutettavissa siihen. Aineistoksi käy olemassa oleva kaavoitus- ja lupamateriaali, joka muutetaan tietomallimuotoon. Testauksessa voidaan hyödyntää myös alkavan kaavahankkeen tuottamaa aineistoa, kunhan se tehdään kansallisen tietomallin mukaisesti. 

Kumppanitestauksen teknisenä edellytyksenä on, että Syke tekee rajapintakuvaukset testattavista rajapinnoista sekä hyväksyy testattavat rajapinnat ja käyttöliittymät. Vastaavasti rajapinnan hyödyntäjän tulee toteuttaa muutokset omaan järjestelmäänsä. Testausta varten Syke luo Ryhti-kumppanitestausympäristön, johon rajapinnan hyödyntäjän eli kunnan tai maakunnan käyttämän tietojärjestelmän testausympäristö kytketään.

Kumppanitestauksen aikataulu 

Vuonna 2023 tehtävät testaukset, alustava aikataulu

 • Kaavatietojen validaattori-rajapintapalvelu
 • Rakennustietojen tallennusrajapinta
 • Kaavatietojen tallennusrajapintapalvelu
 • Tietojen sisääntuonnin käyttöliittymä (käytettävyystestaus)
 • Voimassaolevien kaavojen tallentaminen Ryhti-järjestelmään (VOOKA-hanke)
 • Tonttijakosuunnitelman tallentaminen -rajapintapalvelu
 • Päätöksellä määrätyn maankäyttörajoituksen tallentaminen -rajapintapalvelu

Vuonna 2024 tehtävät testaukset, alustava aikataulu

 • Tiedostomuotoisen rakennusjärjestyksen latauspalvelu (käytettävyystestaus, käyttöliittymä)
 • Rakennustietojen muutoskäyttöliittymä (käytettävyystestaus, ei vaadi kumppanien järjestelmiin muutoksia)
 • Ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tallentaminen järjestelmään
 • Myös tiedon luovutuksen rajapinnat ja karttapalvelu

Esitetty aikataulu on alustava ja siihen saattaa tulla muutoksia tietojärjestelmän kehitystyön edistyessä. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä valmistuu jo kesän 2023 aikana testattavia kokonaisuuksia. Esimerkiksi kaavatietojen validaattori-rajapintapalvelu on kumppanien testattavana jo syyskuussa. Kumppanitestauksen aikataulua tullaan sovittamaan aikatauluihin, joita kunnat ja maakuntien liitot esittävät haussa. Testaukseen vaikuttaa myös aika, joka tarvitaan tietojärjestelmätoimittajien tekemiin muutoksiin kuntien ja maakuntien järjestelmissä.

Avustuksen hakeminen

Kumppanitestaukseen valitaan mukaan halukkaita erikokoisia kuntia, joilla on hyvät digivalmiudet sekä näiden kuntien tietojärjestelmätoimittajia. Tavoitteena on löytää kuntia, jotka käyttävät eri järjestelmiä. Testausjoukkoon valitaan mukaan alustavasti 10–15 kuntaa ja 1–3 maakunnan liittoa. Tarkemmat edellytykset ja arviointikriteerit ovat hakuoppaassa. Testauksesta aiheutuviin kuluihin ja teknisten kyvykkyyksien luomiseen myönnetään avustusta. Testauksen yhteydessä avustusta on haettavana 2,8 miljoonaa euroa. Valinnat pyritään tekemään 15.9.2023 mennessä. 

Avustuksen hakemisesta järjestetään kaikille avoin infotilaisuus 15.5.2023 klo 13-14. Viimeistään edellisenä päivänä ilmoittautuneille lähetetään Teams-kalenterikutsu. Tilaisuuden tallenne julkaistaan myöhemmin ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja

Jemina Suikki
lomalla 26.6-30.7.2023
erityisasiantuntija
0295 250 345
[email protected]

Henrik Saari
lomalla 3.7.-30.7.2023
projektipäällikkö
0295 252 257
[email protected]

Jaakko Rastas
​​​​​​​tavoitettavissa 10.7-21.7.
erityisasiantuntija
0295 250 217
​​​​​​​[email protected]

YM019:00/2020 ympäristöministeriö