Hyppää sisältöön

Ryhdin tekijät
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteutus vauhtiin – tähtäimessä hyödyt koko yhteiskunnalle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2023 16.16

Ryhdin tekijöiden joukko laajentui vuoden vaihteessa, kun rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteutus käynnistyi. Sitowisen, Solitan ja Ubigun asiantuntijat rakentavat järjestelmää yhtenä tiiminä, osa kerrallaan. Ryhdin tekijät -sarjassa esittelemme ihmisiä Ryhti-hankkeesta. Marko Kauppi Ubigusta työskentelee määrittelijänä kaavatiimissä, Mikko Ristikangas ohjaa työtä Sitowisessa ja tietojärjestelmän toteutusprojektin ohjausryhmässä.

Hei, keitä olette?

Hei, olen Marko Kauppi ja toimin teknologiajohtajana Ubigussa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -hankkeessa toimin määrittelijänä kaavatiimissä.

Olen aiemmin ollut mukana useissa muissa rakennetun ympäristön tietojärjestelmää määrittelevissä projekteissa vuodesta 2018 lähtien. Ubigua ennen työskentelin Tampereen kaupungilla, missä kehitin muun muassa paikkatietoratkaisuja sekä kaupunkiympäristötoimialueen kokonaisarkkitehtuuria.

Koulutukseltani olen maanmittausinsinööri, lisäksi minulla on ylempi ammattikorkeakoulututkinto tietojärjestelmistä.

Hei, olen Mikko Ristikangas ja toimin Sitowisessa johtajana rakennetun ympäristön digitaalisissa ratkaisuissa. Osallistuin tiiviisti tietojärjestelmän toteutuksen neuvottelumenettelyyn ja olen mukana toteutuksen ohjausryhmässä. Koulutukseltani olen maanmittauksen diplomi-insinööri.

Keitä tiimiisi kuuluu?

Sitowise, Solita ja Ubigu muodostavat yhteenliittymän, joka toteuttaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän. Suomen ympäristökeskus SYKE toimii järjestelmän tilaajana, ohjaa sen toteuttamista ja vasta sen ylläpidosta.

Mikko: Kunkin osakokonaisuuden tai -projektin tiimi kootaan parhaista asiantuntijoista riippumatta siitä, missä organisaatiossa he työskentelevät. Työtä tehdään tiiviisti ja ketterästi yhtenä tiiminä, ja ajan mukaan muotoutuu, millä kokoonpanolla mitäkin toteutetaan. Sekä meillä, Solitassa että Ubigussa on tietojärjestelmäosaamisen lisäksi sekä organisaatio- että henkilötason osaamista maankäytöstä ja rakennusvalvonnasta sekä kuntien ja valtionhallinnon prosesseista ja järjestelmistä.

Marko: Toimin itse kaavatiimissä määrittelijänä, lisäksi hankkeella on rakennustiimi ja arkkitehtuuritiimi. Tiimeihin kuuluu määrittelijöiden lisäksi muun muassa kehittäjiä, data-arkkitehtejä, testaajia ja tietoturva-asiantuntijoita.

Mitä teette?

Marko: Oma tehtäväni on määritellä yhteistyössä tilaajan ja tiimimme muiden asiantuntijoiden kanssa kaavojen eli asema- ja yleiskaavojen, tonttijakojen ja maankäytönrajoitusten näkökulmasta tulevan tietojärjestelmän toimintalogiikka eli se, miten järjestelmän pitäisi toimia. Lisäksi teemme järjestelmän näkökulmasta tarkennuksia jo olemassa oleviin määrityksiin. Näiden määrittelyjen pohjalta sovelluskehittäjät lähtevät toteuttamaan järjestelmää.

Mikko: Tehtäväni on varmistaa, että työ meillä Sitowisessa sujuu sovitulla tavalla ja oikeaa osaamista on käytettävissä oikeaan aikaan. Ohjausryhmässä pyrimme lisäksi ohjaamaan työtä jatkuvasti oikeaan suuntaan.

Missä vaiheessa työ etenee?

Tammi-helmikuussa tarkennetaan tietojärjestelmän arkkitehtuuria, minkä jälkeen tartutaan niin sanottujen validointipalveluiden rakentamiseen. Niiden avulla varmistetaan, että järjestelmään tuleva tieto on oikeassa valtakunnallisessa tietomallimuodossa. Alkuvuoden aikana valmistuvat muutokset keskeisiin valtakunnallisiin tietomalleihin eli rakentamisluvan tietomalliin ja kaavatietomalliin.

Marko: Työ on lähtenyt käyntiin tammikuun alussa. Parhaillaan teemme määrittelyjä tiimiemme ja tilaajan kanssa. Hyvällä organisoitumisella varmistamme, että työ saadaan tehokkaasti liikkeelle. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän minimitoteutuksen pitäisi valmistua tämän vuoden aikana – meidän täytyy edistää montaa eri asiaa samanaikaisesti, jotta tavoitteeseen päästään.

Minkälaiset tavoitteet teillä on?

Marko: Järjestelmästä ei pidä tehdä liian monimutkaista. Ei pidä tavoitella rakettitiedettä, työn täytyy pysyä järkevissä rajoissa. Tarkoituksenamme on toteuttaa hyvin toimiva järjestelmä, joka on helposti ylläpidettävä, sen elinkaari on pitkä ja joka on skaalautuva ja tietoturvallinen.

Mikko: Tavoitteenamme on rakentaa yhteentoimiva tietojärjestelmä. Jotta järjestelmään saadaan tietoa ja sitä pystytään hyödyntämään suunnitellulla tavalla, se täytyy saada liitettyä muihin järjestelmiin. On ensiarvoisen tärkeää, että erityisesti kunnat ja valtionhallinnon toimijat, jotka tuottavat ja hyödyntävät järjestelmän tietoa, ovat tiiviisti työssä mukana. Onnistumme, jos teemme vain tarvittavat asiat, oikealla hetkellä ja yhteen kertaan.

Millaiset ovat tunnelmat nyt?

Mikko: Tämä on tosi iso ja tärkeä hetki. Töitä järjestelmän parissa tullaan tekemään useampia vuosia eteenpäin, tästä kaikki käynnistyy. Työtä on toki tehty jo pitkään, mutta tietojärjestelmä on konkreettinen askel kohti tiedon parempaa hyödyntämistä.

Tämä on erittäin tärkeä projekti, osa koko yhteiskuntaa koskevaa ja hyödyttävää toiminnallista uudistusta. Järjestelmästä ja paremmin käytettävissä olevasta tiedosta tulevat hyötymään niin viranomaiset, yritykset kuin kansalaiset. Ja juuri hyötyjen takia järjestelmä tehdään, ei sen itsensä vuoksi.

Tunnelmat ovat innostuneet, mutta nöyränä täytyy pysyä. Haasteita tulee varmasti eteen, mutta uskon, että ne pystytään ratkaisemaan.

Marko: Nyt on käsillä H-hetki, tunnelmat ovat odottavat. Tätä on suunniteltu jo monta vuotta ja edelleen on asioita, jotka muotoutuvat hankkeen aikana. Odotan, että pääsemme vauhdilla eteenpäin.

Hanke tulee varmasti olemaan haastava ja siksi odotankin kaikilta osapuolilta kehitysmyönteistä asennetta. Yhdessä toimien saamme aikaan parhaan lopputuloksen.

Haluatko kertoa itsestäsi jotain muuta?

Marko: Olen intohimoinen maastopyöräilyn harrastaja. Asun perheeni kanssa Ylöjärvellä.

Mikko: Asun Espoossa, mutta olen kotoisin Hangosta. Vapaa-aikaa vietän perheen kanssa, lisäksi urheilen aina, kun se on mahdollista.