Hyppää sisältöön

Ryhdin tekijät
Tuki kunnille vahvistui kahdella vuorovaikutuksen ammattilaisella

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2021 11.31

Esittelemme uusimmat Ryhdin tekijät! Erityisasiantuntija Jemina Suikin ja erikoissuunnittelija Henrik Saaren tärkeänä tehtävänä on tukea kuntia rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönotossa ja sen myötä tulevassa muutoksessa.

Hei, keitä olette?

Hei, olen Jemina Suikki. Toimin ympäristöministeriössä erityisasiantuntijana rakennetun ympäristön osastolla. Olen Ryhti-hankkeessa kunnille ja maakunnan liitoille suunnatussa tukiosiossa. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Viimeiseksi olen toiminut ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelmassa asiantuntijana erityisesti julkisen puurakentamisen edistämisessä ja kuntien tukemisessa.

Terve! Olen Henrik Saari ja hyppäsin juuri liikkuvaan junaan. Ilo liittyä mukaan ja päästä yhdeksi Ryhdin tekijäksi. Työskentelen erikoissuunnittelijana Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tietokeskuksessa.

Ennen Ryhti-tiimiin siirtymistä työskentelin kaupunkisuunnittelun parissa vuorovaikutussuunnittelijana Lahdessa. Siinäkin tehtävässä näin, miten ratkaiseva asia eri tahoille on, että rakennetusta ympäristöstä on helposti saatavilla tietoa. Välillä olen ollut siinä tilanteessa itsekin: asukkaana etsimässä rakentamistapaohjeita tai tietoa mökkipaikkakunnan kaavatilanteesta sekä rakennuspaikoista.

Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Pääaineinani opiskelin informaatiotutkimusta ja interaktiivista mediaa sekä sosiologiaa.

Mitä teette?

Ryhti-hankkeen tukiosion tarkoituksena on tukea kaikkien Suomen kuntien valmiuksia tulevan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttöönotossa, jotta alueidenkäytön ja rakennusten tiedot saadaan ajantasaisina ja yhteentoimivina käyttöön. 

Jemina: Tuen kuntia muutoksessa, jotta uudet tietorakenteet ja toimintatavat saadaan käyttöön kaikkialla Suomessa.

Henrik: Autan Ryhti-hankkeen sidosryhmäyhteistyössä ja viestinnässä. Mietin myös RYTJ:n verkkosivua ja tukitoimintoja.

Keitä tiimiinne kuuluu?

Tiimiin kuuluu tietysti koko Ryhti-porukka ympäristöministeriön ja SYKEn puolelta, mutta me kaksi tulemme olemaan läheinen työpari hankkeen ajan.

Missä vaiheessa työ etenee?

Tukiosiota on suunniteltu ja toteutettu koko Ryhti-hankkeen ajan. Nyt kuitenkin meidän kahden rekrytointimme myötä voidaan toimia nopeammalla aikataululla ja entistä vuorovaikutteisemmin kuntien suuntaan. 

Kokonaissuunnitelmaa tarkennetaan, ja ensimmäisenä lähdetään toteuttamaan tukipalvelut kunnille. Niissä selvitetään kaikkien Suomen kuntien muutospolkuja ja tarjotaan muutostukikonsultaatiota rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoon.

Millaiset tavoitteet teillä on?

Tavoitteenamme on kuntien tukeminen niin, että ne pystyvät tulevaisuudessa tuottamaan tietoja yhdenmukaisesti ja esteettömästi tulevaan tietojärjestelmään. 

Henrik: Haluan tuoda RYTJ:n kehittämiseen sidosryhmäyhteistyön ja vuorovaikutuksen osaamista – merkittävän hankkeen ytimessä kun on onnistunut yhteistyö ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Tavoitteena on, että tieto kulkee, tietojärjestelmän hyödyt nähdään laajasti ja erilaiset äänet kuuluvat kehittämistyössä.

Jemina: Tärkeimpänä tavoitteena pidän onnistunutta vuorovaikutusta sidosryhmien – kuntien, maakuntien ja ELY-keskusten – kanssa, jotta varmistamme yhdessä Suomen kuntien digikyvykkyyden rakennetun ympäristön tietovarannon hyödyntämiseksi. 

Kunnat ovat olleet hyvin mukana Ryhti-työssä ja on tärkeää varmistaa, että toteutuksesta tulee käyttäjiä palveleva. Pyrimme saamaan mukaan mahdollisimman laajan joukon kuntien asiantuntijoita, jotta palvelusta tulee mahdollisimman hyvä käyttäjille. Monilla kunnilla on kehittyneitä käytäntöjä ja järjestelmiä, joiden oppeja on tärkeää hyödyntää muutoksessa.

Työssäni koitan kiinnittää aina huomiota vuorovaikutukseen ja eri osallistamisen keinoihin. Yhteistyössä saadaan aikaan vaikuttavuutta.

Millaiset ovat tunnelmat?

Innostuneet! Työtä tehdään todella asiantuntevassa tiimissä ja alan johtavien asiantuntijoiden kanssa, mikä syventää omaa osaamista aihealueesta. Työtä on paljon ja odotamme innolla, että pääsemme käynnistämään hankkeita ja järjestämään tilaisuuksia, joissa tapaa nimenomaan kuntien ja maakuntien edustajia.

Lisätietoja

Jemina Suikki
[email protected]
0295 250 345

Henrik Saari
[email protected]
0295 252 257