Hyppää sisältöön

Yhteentoimivuustyö etenee vauhdilla – tutustu uusiin tietomalleihin ja sanastoihin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2021 9.07

Ryhti-hankkeen osana määritellään yhtenäisiä sanastoja, tietomalleja ja koodistoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmää (RYTJ) varten. Yhteentoimivuustyötä tehdään hyvässä yhteistyössä semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä. Mukana on rakennetun ympäristön tiedonhallinnasta kiinnostuneita toimijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. RYTJ:n ensimmäisen vaiheen tietojen määrittely on edennyt kovaa vauhtia ja ensimmäisten projektien tuloksiin voi jo tutustua Yhteentoimivuusalustalla sekä 11.11. pidettävässä infossa.

Rakentamislupapäätöksen tietomalli on valmistunut. Siinä on otettu huomioon rakentamislupapäätöksen lisäksi myös maisematyölupa, purkamistyölupa ja poikkeamispäätös sekä näihin liittyvät viranomaiskatselmukset. 

Alueidenkäytön suunnitelmatietoja puolestaan on tarkennettu projektissa, joka valmistuu Yhteentoimivuusalustalle marraskuun lopussa. Mukana on rakennuskiellon, rakentamisrajoituksen, toimenpiderajoituksen ja erityisharkinta-alueen tietosisältöjä. Tonttijakosuunnitelman tietomalli valmistui jo kesällä.

Tänä syksynä olemme lisäksi käynnistäneet tietomalliprojektit merialuesuunnitelmasta, yleisen alueen suunnitelmasta sekä rakennussuojelupäätöksestä. Lisäksi tekeillä on yhteinen hallintamalli tietomallien ylläpitoon.

Sanastotyö rakennetun ympäristön teemoista käynnistyi alkusyksystä. Uuden kaavoitus- ja rakentamislain sanastotyössä laaditaan sadoille käsitteille tarkat käsitemääritelmät, joita käytetään muun muassa alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi on valmisteilla teemasanastoja esteettömyydestä, asumisesta sekä akustiikasta ja meluntorjunnasta. Sanastotyöt valmistuvat kesään 2022 mennessä.

Tarkempia yhteentoimivuustyön ajankohtaisia kuulumisia ja yhteentoimivuusprojektien esittelyjä pääset kuulemaan rakennetun ympäristön yhteentoimivuusinfojen sarjassa. Teemoiteltuja infoja on tarkoitus järjestää noin kolmesti vuodessa. 

Ensimmäinen info järjestetään to 11.11. klo 14-16 ja sen teemana on rakentaminen. Info järjestetään etäyhteyksin ja ilmoittautumislinkin löydät artikkelin alalaidasta.

Infossa kuullaan esitykset seuraavista aiheista:

  • Ryhti-hankkeen yhteentoimivuustyö, Anssi Hänninen/YM 
  • Rakentamiseen liittyvien päätösten tietomallit, Kai Niemeläinen/Sitowise Oy 
  • Rava2-hanke & YTV 2012 osa 14 päivitys, Anna-Riitta Kallinen/ARKCON 
  • RYTJ Yläontologia, Otso Helenius/Ubigu Oy
  • Rakennuksen elinkaaren vaihe -koodisto, Tiina Perttula/Ramboll Finland Oy
  • Rakennusvalvonnan KuntaGML-skeemojen päivitys, Pasi Lappalainen/Nosto Consulting Oy

Tervetuloa kuulolle!

Lisätiedot

Ajantasaisen tilanteen meneillään olevista yhteentoimivuusprojekteista aikatauluineen voi tarkistaa yhteentoimivuuden verkkosivuilta:

Ilmoittaudu mukaan 11.11. yhteentoimivuuden infoon, jonka teemana on rakentaminen:

Rakentamislupapäätöksen tietomalli Yhteentoimivuusalustalla: