Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys yhteiskuntasopimuksen solmimisesta ja sen juoksutuksesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.8.2015 11.30 | Julkaistu suomeksi 5.8.2015 klo 11.29
Tiedote 395/2015

Hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita on työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin ja työllisten määrän vahvistaminen 110 000 henkilöllä. Hallituksen tavoitteena on päästä tilanteeseen, missä teollisuuden investoinnit ylittävät poistot. Näiden päämäärien toteuttaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia, joista työelämän uudistukset ovat keskeisiä.

Suomen kilpailukyky on heikentynyt suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin. Työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin vaatii kilpailukyvyn merkittävää parantamista yhteistyössä työmarkkinaosapuolien kanssa. Hallitus tavoittelee yhteiskuntasopimuksella 5 prosentin kilpailukykyhyppyä. Yhteiskuntasopimuksen ja tehtyjen palkkaratkaisujen nettovaikutuksen täytyy vahvistaa julkisen talouden tasapainoa määrällä, joka on vähintään puoli prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuoden 2019 tasolla näihin kytketyt veronkevennykset huomioiden.

Hallitus on kesäkuun aikana käynyt keskusteluja työmarkkinaosapuolten kanssa. Keskustelujen tavoitteena on ollut kartoittaa osapuolten valmiuksia yhteiskuntasopimuksen solmimiseen. Hallitusohjelman tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen yksikkötyökustannuksia alentamalla vähintään 5 prosentilla sekä parantaa samalla työntekijöiden muutosturvaa.

Käytyjen neuvottelujen perusteella hallitus esittää työmarkkinajärjestöille seuraavan prosessin aloittamista. Osapuolet neuvottelevat 21.8.2015 mennessä:

  1. Täsmällisestä tavoitteesta työmarkkinaosapuolille ottaen huomioon hallituksen reunaehdot kilpailukyvyn ja muutosturvan parantamisesta. Laskelman toimien vaikutuksista kilpailukykyyn tekee hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sopiman mittaustavan mukaisesti.
  2. Prosessista 22.8.2015 - 31.1.2017 väliseksi ajaksi
  3. Asialistasta eli käytännön keinoista tavoitteen saavuttamiseksi
  4. Täsmällisestä aikataulusta ja välitavoitteista

Hallitus on pyytänyt Juhani Saloniusta selvittämään yhteiskuntasopimuksen solmimisen edellytyksiä. Mikäli työelämän osapuolet hyväksyvät neuvottelutuloksen 21.8.2015 mennessä, aloitetaan edellä kuvattu prosessi yhteiskuntasopimuksen solmimiseksi. Mikäli toimet ovat mitattavissa maaliskuussa 2017 ja ne ovat riittäviä, hallitus luopuu ehdollisista säästöistä ja veronkorotuksista. Lisäksi hallitus on varautunut tukemaan edellä mainittua sopimusta merkittävin tuloveron kevennyksin.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 050 491 3842 sekä pääministerin poliittinen erityisavustaja Riina Nevamäki p. 040 705 2593, valtioneuvoston kanslia