Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Den preciserade anbudsförfrågan gällande HX-jaktplansprojektet sändes ut

Försvarsministeriet
1.11.2019 8.20 | Publicerad på svenska 1.11.2019 kl. 8.30
Pressmeddelande

Försvarsmaktens logistikverk har den 31 oktober 2019 sänt en preciserad anbudsförfrågan gällande HX-projektet. Den preciserade anbudsförfrågan gäller följande multirollflygplan samt tillhörande system och vapen: Boeing F/A-18 Super Hornet (Förenta staterna), Dassault Rafale (Frankrike), Eurofighter Typhoon (Storbritannien), Lockheed Martin F-35 (Förenta staterna) och Saab Gripen (Sverige). Svar på den preciserade anbudsförfrågan skall lämnas senast den 31 januari 2020.

Den preciserade anbudsförfrågan fortsätter anbudsfasen för HX-projektet som planerat. Anbudsfasen inleddes våren 2018 när Försvarsmaktens logistikverk sände en preliminär inbjudan att förhandla i fråga om HX-projektet och en anbudsförfrågan. Svaren på anbudsförfrågan inkom i januari 2019 och därefter inleddes den första förhandlingsfasen i HX-projektet.

Den preciserade anbudsförfrågan utgör en fortsättning på de förhandlingar som redan förts. I och med den preciserade anbudsförfrågan ombeds varje anbudsgivare att sammanställa sina uppgifter i det preliminära anbudet och de preliminära förhandlingarna till en tydlig, uppdaterad och förbättrad helhet.

Anbudsförfrågan är specifik för varje anbudsgivare, vilket innebär att varje anbudsgivares anbudsförfrågan baserar sig på den helhet som redan erbjudits och på preciseringsbehoven för den. Alla anbudsgivare behandlas fortfarande lika. I fråga om de krav som ställts i den preliminära anbudsförfrågan har det endast gjorts smärre preciseringar, som är desamma för varje anbudsgivare. Den andra förhandlingsfasen i HX-projektet inleds i och med att den preciserade anbudsförfrågan sänds ut.

Grunderna för och styrningen gällande anbudsförfrågan finns i regeringsprogrammet och i statsrådets försvarsredogörelse (2017). På sitt möte i början av oktober förordade Regeringens finanspolitiska ministerutskott att en preciserad anbudsförfrågan ska sändas. Maximibeloppet för budgeten för HX-projektet fastställdes till 10 miljarder euro.

En helhet med kapacitet för årtionden

HX-projektet bereder en fullständig ersättning av kapaciteten hos flygvapnets Hornet-materiel med bemannade multirollflygplan i enlighet med de krav som säkerhetsmiljön ställer.

Den kapacitet som är föremål för upphandlingen uppkommer av den upphandlingshelhet som byggs upp och förhandlas fram runt varje alternativt multirollflygplan. Anbudsgivaren ska inom ramen för den maximibudget som fastställts för projektet bygga upp en helhet i fråga om kapacitet som uppfyller kraven och som utöver flygplan även omfattar andra tekniska system, utbildningssystem, behövlig serviceutrustning, testanordningar och reservdelar samt vapen, sensorer och andra behövliga stödfunktioner per plantyp. Till helheten hör också de ändringar i lednings- och informationssystem som integrationen i försvarssystemet kräver samt byggandet av säkerhetskritisk infrastruktur.

I upphandlingen eftersträvar man att minska den risk som är förknippad med samordningen av och en effektiv samverkan mellan olika system genom att av leverantörerna begära in heltäckande lösningar för uppfyllande av kapacitetskraven.

Beslutsområden

Valet av multirollflygplan görs utgående från fem beslutsområden: multirollsjaktplanets militära förmåga, försörjningsberedskap, industriellt samarbete, upphandlings- och livscykelkostnader samt upphandlingens säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser.

Eftersom upphandlingen påverkar försvarsmaktens funktionsförmåga och avgör flygvapnets hela stridsförmåga ända till 2060-talet, bör upphandlingsbeslutet i första hand leda till att man väljer det system som till sin prestationsförmåga är bäst, inklusive stödjande element och utvecklingsförmåga under hela livscykeln.

Tillverkaren måste erbjuda lösningar gällande industriellt samarbete, vilka uppfyller kraven, samt ett underhållssystem som möjliggör verksamhet i undantagsförhållanden och en tillräckligt självständig funktionsförmåga som krävs för detta. Drifts- och underhållskostnaderna för det system som ska upphandlas måste kunna täckas med medel ur försvarsbudgeten.

Anbuden rangordnas endast utgående från prestationsförmågan. I fråga om övriga beslutsområden krävs att anbudet uppfyller de krav som i anbudsförfrågan definieras för beslutsområdena.

Upphandlingens olika faser härefter

Den preciserade anbudsförfrågan som nu sänts ut inleder den andra förhandlingsfasen, där innehållet i de slutliga upphandlingshelheterna fastställs med varje anbudsgivare. När den andra förhandlingsfasen avslutas i slutet av 2020 begärs de slutliga anbuden. Upphandlingsbeslutet fattas av statsrådet år 2021.

Ytterligare information ges av:

Lauri Puranen, programchef, försvarsministeriet, tfn 0295 140403,

Kari Renko, ingenjörgeneralmajor, Försvarsmaktens logistikverk, tfn 0299 800 (växeln)

Juha-Pekka Keränen, överste, Flygstaben, tfn 0299 800 (växeln)

Sivun alkuun