Hyppää sisältöön

Pääministeri Sanna Marin: Valtioneuvoston tervehdys kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisessa juhlassa 27.4.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.4.2022 14.57 | Julkaistu suomeksi 27.4.2022 klo 15.53
Puhe

Pääministeri Sanna Marin esitti valtioneuvoston tervehdyksen kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa Lappeenrannassa 27.4.2022.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, hyvät kuulijat,

On kunnia tuoda valtioneuvoston tervehdys Kansallisen veteraanipäivän juhlaan. Viimeiset kaksi vuotta ei tätä valtakunnallista pääjuhlaa ole voitu järjestää fyysisenä kokoontumisena koronapandemian takia.

Pandemian pahin uhka on hiljalleen väistymässä ja kokoontumiset ja kohtaamiset - niin läheisten kuin vieraiden - ovat taas mahdollisia.

Valitettavasti kuitenkin viimeaikaiset tapahtumat Euroopassa ovat synkentäneet taivaan. Minun sukupolveni, joka on tottunut ja kasvanut pitkään rauhan aikaan, on joutunut toteamaan, että voimapolitiikka ja sota ovat todellisuutta Euroopassa myös 2020-luvulla.

Arvoisat kuulijat,

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole vain kansainvälisen oikeuden vastainen. Se on myös inhimillisen oikeudentajun vastainen. Siviileihin kohdistuva hyökkäyssota ei ole puolustettavissa miltään kantilta. Uutiset Ukrainasta Venäjän valtaamista kaupungeista ovat järkyttäviä. Sodan kasvot ovat julmat.

Suomi on pyrkinyt auttamaan Ukrainaa monin tavoin. Olemme antaneet Ukrainaan humanitääristä, rahallista apua ja puolustusmateriaaliapua - heidän kipeästi kaipaamiaan varusteita, ammuksia ja aseistusta.

Samalla me pyrimme vaikuttamaan Venäjän toimiin kohdistamalla maahan kovia pakotteita. Olemme valmiita myös nykyistä kovempiin sanktioihin. Tahto on selvä, Venäjän kanssa ei tehdä yhteistyötä, niin kauan kuin raakalaismainen hyökkäys jatkuu.

Hyvät kuulijat,

Kaikissa rooleissaan Suomi toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Kansainvälisen yhteisön yhtenäisyys ja yksituumaisuus Venäjän toimien tuomitsemisessa - sekä avun antamisessa Ukrainalle - on antanut toivoa.

Samalla on tullut selväksi, että Suomellakin on tukea. Me emme ole yksin, mikäli meidän turvallisuutemme joskus asetettaisiin kyseenalaiseksi. Me valitsemme itse omat ulko- ja turvallisuuspoliittiset ratkaisumme.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksista. Nyt on aika käydä keskustelua ja lähiviikkoina on aika tehdä keskustelun pohjalta myös johtopäätöksiä. Avoimen ja kriittisenkin keskustelun merkitystä ei tule väheksyä. Nyt on arvioitava huolellisesti eri vaihtoehtojen riskit ja mahdollisuudet. On toimittava harkiten, mutta myös päättäväisesti ja viivyttelemättä.

Hyvät kuulijat,

veteraanien ja lottien työtä on jatkettu ansiokkaasti sotien jälkeen veteraanijärjestöissä. Sodan kokeneen sukupolven perintö on olennainen osa kulttuuriperintöämme ja kansallista identiteettiämme. 

Veteraanityön sisällön ja painopisteen muuttuessa on tärkeä yhdessä eri toimijoiden kanssa arvioida ja luoda lähtökohdat ja periaatteet yhteiskuntamme veteraaniperinnetyön toteuttamiselle ja jatkamiselle.

Valtioneuvoston kanslia on tänään asettanut työryhmän selvittämään ja laatimaan ehdotuksen siitä, miten Suomen sotien ja veteraanien perinnettä tulevaisuudessa säilytetään, hoidetaan ja vaalitaan keskeisenä osana suomalaista yhteiskuntaa. Työryhmän tulisi tehdä ehdotuksensa ensi vuoden tammikuuhun mennessä. 

Arvoisat sotiemme veteraanit ja lotat,

Talvisodan päättyessä Mannerheim totesi viimeisessä päiväkäskyssään: “Te ette ole tahtoneet sotaa, te rakastitte rauhaa, työtä ja kehitystä, mutta teidät pakotettiin taisteluun.”

Ajatuksemme ovat nyt heidän kanssaan, jotka joutuvat Ukrainassa vasten tahtoaan sotaan. Heidän, joilla ei ole oikeutta rauhaan, työhön ja kehitykseen.

Teidän sukupolvenne rakensivat sotien jälkeen sen vakaan ja vauraan Suomen, jonka me tänä päivänä tunnemme. 

Nyt on meidän aikamme työskennellä sen puolesta, että jokaisella on mahdollisuus elää arkeaan turvallisesti. Että olisi rauhaa, työtä ja kehitystä. Se on Suomen valtiovallan päällimmäinen tehtävä ja tavoite.

Haluan kiittää teitä syvästi uhrauksistanne itsenäisen, demokraattisen ja vapaan Suomen eteen. Nyt on meidän velvollisuutemme osoittaa kunnioituksemme teille pitämällä huolta yhteiskunnastamme ja sen arvoista.

Toivotan teille hyvää kansallista veteraanipäivää.

Puhetta päivitetty 27.4.2022 klo 15.44 puhutun mukaiseksi.