Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: sisäilmaryhmien tuen tarve vaihtelee

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.1.2021 9.30
Uutinen 1/2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä selvityksestä käy ilmi, että kunnissa sisäilmatilanteita selvittävien moniammatillisten sisäilmaryhmien tuen tarve vaihtelee kunnan koon mukaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen Kuntaliiton ja FCG:n toteuttamassa SisäPri-selvityksessä tarkastellaan kuntien sisäilmaryhmien tuen tarvetta ja merkitystä päätöksenteossa. Selvityksen tuloksia hyödynnetään Terveet tilat 2028 -ohjelman toimeenpanossa.

Selvityksen mukaan sisäilmaryhmät tarvitsevat tukea altistumisolosuhteiden ja terveydellisen merkityksen määrittämiseen sekä päteviä ulkopuolisia asiantuntijoita rakennuksiin liittyvien selvitysten ja korjaussuunnitelmien tekemiseen. Sisäilmaryhmät tarvitsevat myös ohjeistusta sen arviointiin, milloin rakennusta on tutkittu ja korjattu riittävästi sekä ylipäätänsä ohjeistusta ja toimintatapoja sisäilmaongelmien hallintaan. Ajallista resurssia sisäilmaryhmätyöskentelyyn sekä koulutusta sisäilmaryhmän toimintaan toivotaan myös useassa eri kuntakokoluokassa.

Tuen tarve vaihtelee kuntakokoluokittain

Kuntien sisäilmaryhmille lähetetyn kyselyn perusteella tuen tarve vaihtelee kuntakokoluokittain. Esimerkiksi sisäilmatilanteen terveydellisen merkityksen määritykseen toivotaan tukea pääasiassa alle 100 000 asukkaan kunnissa.

Yleisesti suurimmissa, yli 50 000 asukkaan kunnissa tarve on ensisijaisesti päteville korjaussuunnittelijoille. Alle 50 000 asukkaan kunnissa toivotaan puolestaan tukea sen arvioimiseen, milloin rakennusta on tutkittu ja korjattu riittävästi.

Sisäilmaryhmätyöskentely nähdään merkityksellisenä

Selvityksen perusteella sisäilmaryhmien merkitys korostuu altistumisolosuhteen, terveydellisen merkityksen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioinnissa. Sisäilmaryhmän päätöksentekijöille laatimat selvitykset toimivat työvälineinä sisäilmaan liittyvien korjausten tai investointien priorisoimisessa.

SisäPri-hankkeen loppuraportti julkaistaan kesällä 2021.

Lisätietoja:

tutkija Kaisa Jalkanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 7985, [email protected]
erikoistutkija Anniina Salmela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 7712,
[email protected]
neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 029 516 3282, [email protected]